Over Zondagavondzang

De zondagavondzang is gestart in de jaren 60 van de vorige eeuw, in het Refaja ziekenhuis aan de Bellevuestraat, ter bemoediging van ziekenhuis patiënten. Inmiddels zingen we al weer vele jaren afwisselend in woonzorgcentrum Crabbehoven en Vreedonk. In Vreedonk zingen we met een groep van 40 tot 50 vrijwilligers, van allerlei leeftijden, in Crabbenhoven komen we soms boven de 80 zangers uit. Samen zingen in het Atrium van Crabbenhoven met meer dan 80 mensen is een heel bijzondere ervaring. Zowel de bewoners als het personeel stellen onze komst zeer op prijs. Bij de start krijgt iedereen een kopje koffie, thee of limonade en op kerstochtend serveert Crabbenhoven zelfs een heel ontbijt voor onze vrijwilligers.

Tijdens de avonden staat er een collectebusje voor de gemaakte onkosten. De meeropbrengst gaat naar een goed doel. Afgelopen jaren hebben we via Woord en Daad een sponsorkind kunnen ondersteunen. 

Zingen is twee keer bidden. Onze wens is dat die God, waarvan we zingen voor ieder persoonlijk het rustpunt van hun hart en leven mag zijn. Alleen in Hem is er vreugde voor jong en oud, daar ligt zoveel Rijkdom!

mevrouw Vink, vrijwilliger Zondagavondzang

Kernteam

Het kernteam van Zondagavondzang is verantwoordelijk voor de organisatie van het initiatief en bestaat uit de volgende leden:

  • Ad Euser
  • Wim Klop

Woonzorgcentrum Crabbenhoven

Groen van Prinstererweg 38
3317 SP Dordrecht
078 6528888

Vreedonk

Vreedonklaan 2
3317 HS Dordrecht
078 6176566