Over Zondagavondzang

Diverse locaties
De Zondagavondzang is gestart in de jaren 60 van de vorige eeuw, in het Refaja ziekenhuis aan de Bellevuestraat, ter bemoediging van ziekenhuis patiënten. Inmiddels zingen we al weer vele jaren in woonzorgcentrum PZC Crabbehoven. Sinds het najaar van 2021 is daar een nieuwe locatie bijgekomen, namelijk De Prinsemarij. Met veel enthousiasme is daar initiatief genomen door Hervormd Krispijn in samenwerking met Het Spectrum.

Vrijwilligers
In PZC Crabbehoven zingen we met een grote groep zangers van allerlei leeftijden. Samen zingen in het Atrium van PZC Crabbehoven met meer dan 80 mensen is een heel bijzondere ervaring. Zowel de bewoners als het personeel stellen onze komst zeer op prijs. Bij de start krijgt iedereen een kopje koffie, thee of limonade en op kerstochtend serveert PZC Crabbehoven zelfs een heel ontbijt voor onze vrijwilligers.

Goed doel
Tijdens de avonden staat er een collectebusje voor de gemaakte onkosten. De meeropbrengst gaat naar een goed doel. Afgelopen jaren hebben we via Woord & Daad een sponsorkind kunnen ondersteunen.

Zingen is twee keer bidden. Onze wens is dat die God, waarvan we zingen voor ieder persoonlijk het rustpunt van hun hart en leven mag zijn. Alleen in Hem is er vreugde voor jong en oud, daar ligt zoveel Rijkdom!

mevrouw Vink, vrijwilliger Zondagavondzang

Kernteam

Het kernteam van Zondagavondzang is verantwoordelijk voor de organisatie van het initiatief en bestaat uit de volgende leden:

  • Ad Euser
  • Wim Klop
  • Joren Menkveld

Woonzorgcentrum Crabbenhoven

Groen van Prinstererweg 38
3317 SP Dordrecht
078 6528888

Vreedonk

Vreedonklaan 2
3317 HS Dordrecht
078 6176566