Over Zondagavondzang

De Zondagavondzang is gestart in de jaren 60 van de vorige eeuw, in het Refaja ziekenhuis aan de Bellevuestraat, ter bemoediging van ziekenhuispatiënten. Inmiddels zingen we alweer vele jaren in woonzorgcentrum PZC Crabbehoven. Sinds het najaar van 2021 is daar een nieuwe locatie bijgekomen, namelijk De Prinsemarij. Met veel enthousiasme is daar initiatief genomen door Hervormd Krispijn in samenwerking met Het Spectrum. In het najaar van 2022 is dit voorbeeld gevolgd door de Hervormde Wijkgemeente De Andreaskerk en Christengemeente Op De Rots met een zangmoment in Het Waterwiel.

Zowel de bewoners als het personeel van de zorgcentra en woonlocaties stellen onze komst zeer op prijs. Bij de start krijgt iedereen een kopje koffie, thee of limonade. De organisatie benadrukt dat ook omwonenden van harte zijn uitgenodigd. Het gaat de Zondagavondzang om de ontmoeting tussen bewoners en omwonenden, tussen jongeren en ouderen. Voor veel mensen is de zondag een lange en stille dag. Het is mooi als wij daar samen verandering in mogen brengen. Muziek bemoedigt en is voor velen een hart onder de riem.

Zingen is twee keer bidden. Onze wens is dat die God, waarvan we zingen voor ieder persoonlijk het rustpunt van hun hart en leven mag zijn. Alleen in Hem is er vreugde voor jong en oud, daar ligt zoveel Rijkdom!

mevrouw Vink, vrijwilliger Zondagavondzang

Kernteam

Het kernteam van Zondagavondzang is verantwoordelijk voor de organisatie van het initiatief en bestaat uit de volgende leden:

  • Ad Euser (Crabbehoven)
  • Alcon La Soe (De Prinsemarij)
  • Mareine Mijnders (Het Waterwiel)

Woonzorgcentrum Crabbenhoven

Woonzorgcentrum Crabbenhoven
Groen van Prinstererweg 38
3317 SP Dordrecht

Woonlocatie De Prinsemarij

Woonlocatie De Prinsemarij
Nassauweg 4
3314 JR Dordrecht

Woonlocatie Het Waterwiel

Woonlocatie Het Waterwiel
Admiraalsplein 700
3317 NJ Dordrecht