Onze missie

Mensen bemoedigen en een hart onder de riem steken in moeilijke tijden. Daar is het de zondagavondzang ooit om begonnen. Samen zingen in zorgcentra en zelfstandig woonlocaties met bewoners en vrijwilligers; jong en oud, mensen uit allerlei kerken. Door de zang brengen we mensen bij elkaar. We bemoedigen de bewoners, maar het samen zingen raakt en bemoedigt ook de vrijwilligers zelf.

Luister het favoriete verzoeknummer!

Al gaan we zondags naar verschillende kerken, hier ervaar ik dat de kerkmuren wegvallen.

Hoe doen we dat?

Op zondagavonden wordt er gezongen. Dit gebeurt om de twee weken in woonzorgcentrum Crabbehoven en eens per maand in de woonlocaties De Prinsemarij en Het Waterwiel. Alle locaties starten om 19.00 uur.

Crabbehoven

In Crabbehoven wordt gezongen uit de liederenbundel van Johannes de Heer. Mensen mogen ter plekke liederen opgeven. Naast de ouderen zitten gastvrouwen en gastheren, die helpen het lied op te zoeken in de liedbundel.

De Prinsemarij

Sinds het najaar van 2021 is daar ook het maandelijkse zingen in De Prinsemarij bijgekomen. In De Prinsemarij wordt gezongen uit de liedbundel Hemelhoog. Er is veelal een programma met ook ruimte voor verzoeknummers.

Het Waterwiel

Tenslotte wordt er sinds 2022 ook gezongen in Het Waterwiel. Vanuit de recreatiezaal wordt iedere eerste zondag van de maand een kwartier gezongen. Ook daar wordt gekozen voor een veelzijdig repertoire.

Iedereen welkom

De groep zangers is gevarieerd van leeftijd en komt uit verschillende kerkelijke gemeenten in Dordrecht.