Welkom in de kerk met Pasen

Wij zijn onderweg naar Pasen. 

In tientallen kerken van Dordt wordt het Paasfeest gevierd. Ook anno nú vinden stadsgenoten in de kerk hoop, licht, verbinding en Jezus. Bekijk het promotiefilmpje en ontdek het zelf: iedereen is welkom in de kerk.

Ben jij benieuwd naar de betekenis van Pasen en op zoek naar een dienst bij jou in de buurt? Graag maken wij jou op deze pagina wegwijs in het veelzijdige aanbod van samenkomsten en nodigen we je van harte uit namens de kerken van Dordt.

Bij de Nieuw Leven Gemeente staat woordverkondiging, Bijbelonderwijs, discipel schap , krachtige gezalfde en vrije aanbidding centraal. Samen God ontmoeten en de bestemming van je leven ontdekken.

Adres:

Galvanistraat 15 3316GH Dordrecht

Reguliere kerkdiensten:

iedere zondag10.30

Pasen

Goede Vrijdag 19.45-21.30u Revival Night
1e Paasdag 10.30-12.30u Impact Eredienst
New Song is een pinkstergemeente die mensen oproept tot een persoonlijke relatie met Jezus Christus, onderwijs geeft om Gods plan en doel beter te leren begrijpen, dichter bij God te leven, gehoorzaam te zijn aan Zijn Woord en Hem te dienen in eenheid.

Adres:

Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht (Wilhelminakerk)

Reguliere kerkdiensten:

Iedere vrijdag 19:30-22:00 uur (bijbelstudie en gebed) ; Iedere zondag 13:30-16:30 uur
De Eucharistieviering in de Sint Antoniuskerk is Engels talig en wordt ondersteund door een koor en gitarist. Na afloop is er gelegenheid om met elkaar te spreken onder genoot het genot van een hapje en drankje.

Adres:

Sint Antoniuskerk, Burgemeester Raadtsingel 45, 3311 JG Dordrecht

Reguliere kerkdiensten:

Iedere 3e zondag van de maand 13:30 uur Eucharistieviering

Pasen

niet bekend
House of Light Ministries is een bruisende kerk in Dordrecht met passie voor God en voor mensen. Haar missie is om zoveel mogelijk mensen met het evangelie te bereiken in het geloof dat Jezus het licht der wereld is. Hij is het centrum voor alles wat wordt gedaan en beleden.

Adres:

Spirea 7, 3317 JP Dordrecht (gebouw Benevia)

Reguliere kerkdiensten:

Iedere zondag 9.30 of 11.45 uur

Pasen

Goede Vrijdag 19.30u
1e Paasdag 9.30u en 11.45u
Kerk van de Nazarener is een een Wesleyaans kerkgenootschap met ca. 150 bezoekers. Er wordt o.a. Opwekking of Hillsong gezongen met een band.

Adres:

Talmaweg 121, 3317 RD Dordrecht

Reguliere kerkdiensten:

Iedere zondag 10.30 uur

Pasen

Goede Vrijdag 19.30-20.00u
Stille zaterdag 19.30-20.00u
1e Paasdag 10.30-12.00u
Christengemeente Op De Rots is een kleine interculturele kerkgemeenschap, waar het Woord van God centraal staat en zang en muziek een belangrijke plaats innemen tijdens de samenkomsten. Samen willen zij geloof beleven en omzien naar elkaar!

Adres:

Admiraalsplein 168, 3317 BC Dordrecht

Reguliere kerkdiensten:

Iedere zondag 10.30 uur

Pasen

1e Paasdag om 10.30u: Paasdienst met aansluitend lunchmaaltijd
De Open Hof is een gemeente die gericht is op God met een luisterend oor naar Zijn Woord. De bijbel is de bron waaruit wij putten. Er is ook betrokkenheid op de wereld. Mensen gaan heel verschillend om met levensvragen. Voor de Open Hof is het kiezen van een standpunt niet van belang, maar het luisteren naar elkaar.

Adres:

Herschelstraat 27, 3318 VA Dordrecht

Reguliere kerkdiensten:

Iedere zondag 10.30 uur

Pasen

Witte Donderdag: 19:30 – 20:30
Goede Vrijdag: 19:30 – 20:30
1e paasdag: Paasdienst: 10:30
Iedere zondag is er een samenkomst waarin ontmoeting wordt gezocht met God en elkaar in een warme geloofsgemeenschap. Zang worden ondersteund door de eigen brass band en pianist. Een groep van sprekers wisselen elkaar af in het leiden van de diensten.

Adres:

Kasperspad 28, 3311 ZG Dordrecht

Reguliere kerkdiensten:

Iedere zondag 10.00 uur samenkomst.

Pasen

niet bekend
In De Andere Boeg worden laagdrempelige buurtsamenkomsten gehouden voor alle voor mensen uit de buurt (Wielwijk). Bij de buurtvieringen wordt in gewone begrijpelijke taal gesproken en er is ook ruimte om vragen te stellen en om in gesprek te gaan. Er is tijd voor ontmoeting, koffie/thee met wat lekkers, bidden, zingen met piano, bijbelverhaal en gesprek.

Adres:

M.H. Trompweg 235, 3317 NE Dordrecht (recreatiezaal SSF)

Reguliere kerkdiensten:

Iedere 2e zondag van de maand Buurtviering 15.30 uur (a.s. 10 december Buurtviering)

Pasen

niet bekend
In de Christelijk Gereformeerde Kerk komen gemeenteleden van alle leeftijden iedere zondag twee keer en ook doordeweeks bij elkaar, om daar naar de Bijbel, Gods woord, te luisteren en ervan te leren. En ook om met elkaar te bidden en te zingen tot eer van God. Kom ook eens langs. (voor kinderen tot ongeveer 4 jaar is er crèche tijdens beide diensten).

Adres:

Dubbeldamseweg Noord 1, 3311 LW Dordrecht

Reguliere kerkdiensten:

Iedere zondag 10.00 en 17.15 uur

Pasen

Goede Vrijdag 19.30u
1e Paasdag 10.00u en 17.15u
2e Paasdag 9.30u
De Andreaskerk in Wielwijk heeft tijdens haar kerkdiensten ook een activiteit voor de kinderen van 6-12 jaar. Kinderoppas aanwezig. Samen zingen zij begeleid door orgel, piano en/of eigen band “Be Blessed”

Adres:

Jacob van Heemskerckstraat 19, 3317 VL Dordrecht

Reguliere kerkdiensten:

Iedere zondag 10.00 uur

Pasen

Goede Vrijdag 19.30u
1e paasdag 10.00u
Christ family Chapel is een Internationale gemeente met ruim 13 verschillende nationaliteiten, waarvan de meesten met een Afrikaanse achtergrond. Zij geloven in God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. De prediking is in het Engels en wordt vertaald naar Nederlands. Er is veel muziek en dans.

Adres:

Lange Breestraat 24, 3311 VK Dordrecht

Reguliere kerkdiensten:

Iedere zondag 13.30 – vrijdag 19.00

Pasen

1e Paasdag: Paasviering om 14.00u met aansluitend gezamenlijke maaltijd.
De protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk wil graag een open gastvrije geloofsgemeenschap zijn en betrokken op God, elkaar en op de samenleving. Haar inspiratiebronnen zijn de Bijbel en de woorden en daden van Jezus, in openheid voor de Geest van God. De gemeente wil dienend present zijn in Sterrenburg en oog en oor hebben voor wat mensen raakt. De diensten zijn nederlandstalig en worden muzikaal begeleid door het kerkorgel en soms door blaasinstrumenten.

Adres:

Slangenburg 3, 3328 DN Dordrecht

Reguliere kerkdiensten:

Ieder zondagen 10.00 uur

Pasen

Goede Vrijdag 19.30u
Stille zaterdag 21.00u
1e paasdag 10.00u
De Julianakerk van de Gereformeerde Gemeente met ongeveer 1.600 (doop)leden houdt nederlandstalige diensten waarin de Bijbel wordt uitgelegd. Er is een liturgiefolder voor bezoekers. De sfeer is vriendelijk en er worden psalmen gezongen met begeleiding het mooie, grote kerkorgel.

Adres:

Mauritsweg 286, 3314 LT Dordrecht (hoek Krispijnseweg, bij het Weizigtpark)

Reguliere kerkdiensten:

Iedere zondag 10.00 uur en 16.45 uur

Pasen

Goede Vrijdag 19.45u ds. W.A. Zondag
1e Paasdag: 10.00u ds. W.A. Zondag
1e Paasdag: 16.45u ds. W.A. Zondag
2e Paasdag: 10.00u ds. C.G. Vreugdenhil
n beide Evangelische gemeenten is de voertaal Nederlands en worden de diensten muzikaal omlijst door een muziekgroep met meerdere instrumenten. Grootte in Immanuël ca. 50 personen; in Eljakim ca. 75 personen. ( In Immanuël vertaling Oekraiens)

Adres:

EG Eljakim: Jan Ligthartlaan 3, 3312 KD Dordrecht EG Immanuël: Lange Breestraat 24-26, 3311 KN Dordrecht

Reguliere kerkdiensten:

Iedere zondag 10.00 uur

Pasen

1e Paasdag 10.00 uur gezamenlijke dienst
De Kruiskerk is een baptistengemeente, waarvan mensen vinden dat de kerkdiensten laagdrempelig, hartelijk en gevarieerd zijn. Er is veel ruimte voor muziek en creativiteit en we besteden aandacht aan de kinderen. Vertaling naar Engels is mogelijk.

Adres:

Vrieseweg 64, 3311 NX Dordrecht

Reguliere kerkdiensten:

Iedere zondag 10.00 uur

Pasen

Goede Vrijdag 19.30u
Stille zaterdag 19.30u
1e Paasdag 10.00u
De kandelaarkerk is een open gemeente waar Christus centraal staat. Samen proberen we Hem te volgen, met alle gaven die we hebben gekregen en met onze tekortkomingen.

Adres:

Van Eesterenplein 230, 3315 KW Dordrecht

Reguliere kerkdiensten:

Iedere zondag 9.30 uur en om de week 16:30 uur

Pasen

zie https://www.kerkindordt.nl/go/actueel/agenda/
PKN-gemeente Huis bij de Bron staat voor iedereen open en iedereen is welkom. Bij de diensten wordt gebruik gemaakt van orgel, piano of een band.

Adres:

Dudok-erf 30, 3315 KA Dordrecht

Reguliere kerkdiensten:

Iedere zondag 10.00 uur

Pasen

1ste Paasdag : Paasviering met voorganger Erik Schipper
Evangeliegemeente De Deur is een enthousiaste evangelische multiculturele gemeente waar het Evangelie centraal staat en waar een ieder welkom is.

Adres:

Domela Nieuwenhuisweg 2, 3317 SE Dordrecht

Reguliere kerkdiensten:

iedere zondag 11.00 en 18.00uur – woensdag19.30uur
De Wijnstok is een gemeente met ca. 350 leden, Haar missie is dicht bij God, elkaar en de wereld. Er is altijd kinderkerk en iedere maand een jeugddienst. De diensten die begeleid worden met piano , orgel of band en kunnen ook thuis gevolgd worden. Na de dienst is er tijd voor ontmoeting met koffie en thee.

Adres:

Dubbelsteijnlaan West 70, 3319 EM Dordrecht

Reguliere kerkdiensten:

Iedere zondag 10.00 uur

Pasen

Goede Vrijdag 19.30 uur
Stille zaterdag 21.30 uur
1e Paasdag 10.00 uur
Evangelische Gemeente Jozua wil d.m.v. muziek en zang in de diensten God eren. De diensten zijn in het nederlands en engelse vertaling is beschikbaar. Iedereen is welkom in Jozua om met ons te vieren .

Adres:

Sikkelstraat 2, 3319 LJ Dordrecht

Reguliere kerkdiensten:

Iedere zondag 10.00 uur

Pasen

1e Paasdag: Paasdienst om 10.00u
1e Paasdag: Paaspraise om 19.30u
In de Pauluskerk zijn traditionele kerkdiensten, waarin de Bijbel centraal staat en iedereen welkom is! De Kerstzangavond op 23 december is laagdrempelig en heeft een afwisselend programma.

Adres:

Nassauweg 1, 3314 ND Dordrecht

Reguliere kerkdiensten:

Iedere zondag 9.30 en 17.00 uur

Pasen

Goede Vrijdag 19.30u
1e paasdag 9.30u en 17.15u
2e Paasdag 9.30u
De kerk van de Nazarener is een kerk voor en met de buurt. Ontmoeting staat centraal daarom is er altijd koffie en thee voor de dienst en een maaltijd na de dienst. De diensten zijn kort, in begrijpelijke taal, met diepgang en altijd live muziek en soms een bandje. Iedereen is welkom!

Adres:

Bankastraat 158 3312 GT Dordrecht

Reguliere kerkdiensten:

Iedere zondag 11.00

Pasen

niet bekend
Hervormd Krispijn is een nederlandstalige kleinschalige, warme , open en gastvrije protestants-evangelische gemeente in Krispijn, gericht op de wijk om te helpen en te vertellen over Jezus. De zang wordt begeleid door een combo , piano en/of orgel.

Adres:

Albertine Agnesstraat 2, 3314 LC Dordrecht

Reguliere kerkdiensten:

Iedere zondag om 10.00 uur Za. 23 dec – 20.00 uur

Pasen

1e Paasdag: Paasdienst om 10.00u
Rooms-Katholiek

Adres:

Nolensweg 10, 3317 LE Dordrecht

Reguliere kerkdiensten:

Iedere Zondag 11.30 uur Eucharistieviering of Woord- en Communieviering Vrijdag 09.30 uur Eucharistieviering

Pasen

1e Paasdag 11.30u
Voorganger: Pastor Verschuur.
Rooms-Katholiek

Adres:

Burgemeester de Raadtsingel 45, 3311 JG Dordrecht

Reguliere kerkdiensten:

Iedere zondag 09.30 uur Eucharistieviering of Woord- en communieviering Woensdag 19.00 uur Eucharistieviering

Pasen

Stille Zaterdag 22.00u
De Zuidhovenkerk is een gemeente waar alle leeftijden vertegenwoordigd zijn. In de diensten klinken de vertrouwde woorden van de Bijbel en de uitleg in taal van deze tijd. Dat komt ook terug in de liedkeuze en muzikale begeleiding door piano, orgel en zangers .

Adres:

Zuidhovenlaatje 4, 3317 HX Dordrecht

Reguliere kerkdiensten:

Iedere zondag 10.00 en 17.00 uur

Pasen

1e Paasdag: Paasviering om 10.00u 2e Paasdag: Paasappel 10.00u met Andries Knevel
De Petruskapel is onderdeel van Wilhelminakerk, het is een kleine wijkgemeente met vnl. ouderen op de Staart.

Adres:

Plein 1940-1945, 3313 CV Dordrecht

Reguliere kerkdiensten:

Iedere zondag 10.00 uur

Pasen

1e Paasdag 10.00u
De PKN-wijkgemeente Wilhelminakerk is een warme, open en gastvrije gemeente waar oog en oor is voor elkaar.

Adres:

Blekersdijk 41,3311 LD Dordrecht

Reguliere kerkdiensten:

Iedere zondag 10.00 uur

Pasen

Goede Vrijdag 19.30u
Stille zaterdag 21.30u
1e paasdag 10.00u
Christengemeente Kom en Zie is een kleine christelijke (huis)gemeente, waar leden actief meedraaien in de samenkomsten.

Adres:

Middelweg 11, 3312 AL Dordrecht

Reguliere kerkdiensten:

Iedere zondag om 10,.30 uur

Pasen

1e Paasdag 10.30u

Kom jij ook naar de kerk?

In Dordrecht zijn er verschillende kerken die op hun eigen wijze invulling geven aan het christelijk geloof. Wil jij een kerkdienst bijwonen maar weet je niet welke kerk je kan en wil bezoeken? Of wil je verder praten over de kerk of een kerkdienst? Neem dan contact met ons op via het onderstaande formulier.