Welkom in de kerk met Kerst

Wij zijn onderweg naar Kerst. Feest van het Licht dat in de wereld is gekomen. Licht dat niemand kan doven. Licht dat we mogen verspreiden overal waar het nog koud en donker is. Licht dat warmte en hoop geeft.

In tientallen kerken van Dordt wordt het Kerstfeest gevierd. Ook anno nú vinden stadsgenoten in de kerk hoop, licht, verbinding en Jezus. Bekijk het promotiefilmpje en ontdek het zelf: iedereen is welkom in de kerk.

Ben jij benieuwd naar de betekenis van Kerst en op zoek naar een dienst bij jou in de buurt? Graag maken wij jou op deze pagina wegwijs in het veelzijdige aanbod van samenkomsten en nodigen we je van harte uit namens de kerken van Dordt.

Bij de Nieuw Leven Gemeente staat woordverkondiging, Bijbelonderwijs, discipel schap , krachtige gezalfde en vrije aanbidding centraal. Samen God ontmoeten en de bestemming van je leven ontdekken.

Adres:

Galvanistraat 15 3316GH Dordrecht

Reguliere kerkdiensten:

iedere zondag10.30

Kerst

Zo. 24 dec – 10.00 uur Kerstdienst en maaltijd
New Song is een pinkstergemeente die mensen oproept tot een persoonlijke relatie met Jezus Christus, onderwijs geeft om Gods plan en doel beter te leren begrijpen, dichter bij God te leven, gehoorzaam te zijn aan Zijn Woord en Hem te dienen in eenheid.

Adres:

Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht (Wilhelminakerk)

Reguliere kerkdiensten:

Iedere vrijdag 19:30-22:00 uur (bijbelstudie en gebed) ; Iedere zondag 13:30-16:30 uur

Kerst

24 dec. 13:00-17:00 uur Zangdienst, high tea en prediking
De Eucharistieviering in de Sint Antoniuskerk is Engels talig en wordt ondersteund door een koor en gitarist. Na afloop is er gelegenheid om met elkaar te spreken onder genoot het genot van een hapje en drankje.

Adres:

Sint Antoniuskerk, Burgemeester Raadtsingel 45, 3311 JG Dordrecht

Reguliere kerkdiensten:

Iedere 3e zondag van de maand 13:30 uur Eucharistieviering

Kerst

Ma 18 dec – 19:00 uur Eucharistie Viering (deel van 9 dagen Novena van de Filipijnse katholieke gemeenschap in Nederland) als voorbereiding op kerst.
House of Light Ministries is een bruisende kerk in Dordrecht met passie voor God en voor mensen. Haar missie is om zoveel mogelijk mensen met het evangelie te bereiken in het geloof dat Jezus het licht der wereld is. Hij is het centrum voor alles wat wordt gedaan en beleden.

Adres:

Spirea 7, 3317 JP Dordrecht (gebouw Benevia)

Reguliere kerkdiensten:

Iedere zondag 9.30 of 11.45 uur

Kerst

Za 23 dec- 19.30 uur Kerstnachtdienst
Zo 24 dec- 9.30 uur (met kinderspecial) of om 11.45 uur.
Kerk van de Nazarener is een een Wesleyaans kerkgenootschap met ca. 150 bezoekers. Er wordt o.a. Opwekking of Hillsong gezongen met een band.

Adres:

Talmaweg 121, 3317 RD Dordrecht

Reguliere kerkdiensten:

Iedere zondag 10.30 uur

Kerst

Zo 24 dec – 10.30 Kerstmusical voor de kinderen -21.00 Kerstnachtdienst
Ma 25 dec – 10.30 Kerstdienst
Christengemeente Op De Rots is een kleine interculturele kerkgemeenschap, waar het Woord van God centraal staat en zang en muziek een belangrijke plaats innemen tijdens de samenkomsten. Samen willen zij geloof beleven en omzien naar elkaar!

Adres:

Admiraalsplein 168, 3317 BC Dordrecht

Reguliere kerkdiensten:

Iedere zondag 10.30 uur

Kerst

Ma 25 dec -10.30 uur
De Open Hof is een gemeente die gericht is op God met een luisterend oor naar Zijn Woord. De bijbel is de bron waaruit wij putten. Er is ook betrokkenheid op de wereld. Mensen gaan heel verschillend om met levensvragen. Voor de Open Hof is het kiezen van een standpunt niet van belang, maar het luisteren naar elkaar.

Adres:

Herschelstraat 27, 3318 VA Dordrecht

Reguliere kerkdiensten:

Iedere zondag 10.30 uur

Kerst

Zo 24 dec – 22.00 tot 23.00 Kerstnachtdienst
Ma 25 dec – 10.30 tot 11.45 Kerstdienst 1e kerstdag
Iedere zondag is er een samenkomst waarin ontmoeting wordt gezocht met God en elkaar in een warme geloofsgemeenschap. Zang worden ondersteund door de eigen brass band en pianist. Een groep van sprekers wisselen elkaar af in het leiden van de diensten.

Adres:

Kasperspad 28, 3311 ZG Dordrecht

Reguliere kerkdiensten:

Iedere zondag 10.00 uur samenkomst.

Kerst

Do 21 dec – 18.00 uur Kerst voor Iedereen samen aan het Kerstdiner, een mooi verhaal en een groep van geschoolde zangers die de Kerst liederen brengt, met voldoende samenzang!
Zo 24 dec. 18.30-19.30 Lichtjestocht (onze muzikanten zijn hier aanwezig op het Vrieseplein).
Zo 24 dec. 21.00 uur Kerstavonddienst
Ma 25 dec 10.30 uur Kerst-Inn, een gezellig uur waar een ieder eigen inbreng mag hebben.
In De Andere Boeg worden laagdrempelige buurtsamenkomsten gehouden voor alle voor mensen uit de buurt (Wielwijk). Bij de buurtvieringen wordt in gewone begrijpelijke taal gesproken en er is ook ruimte om vragen te stellen en om in gesprek te gaan. Er is tijd voor ontmoeting, koffie/thee met wat lekkers, bidden, zingen met piano, bijbelverhaal en gesprek.

Adres:

M.H. Trompweg 235, 3317 NE Dordrecht (recreatiezaal SSF)

Reguliere kerkdiensten:

Iedere 2e zondag van de maand Buurtviering 15.30 uur (a.s. 10 december Buurtviering)

Kerst

Zo 24 dec – 13.00-15.00 uur Kerstbuurtlunch. Tijdens de feestelijke maaltijd wordt aandacht besteed aan het Kerstverhaal d.m.v. een vertelling of sketch.
In de Christelijk Gereformeerde Kerk komen gemeenteleden van alle leeftijden iedere zondag twee keer en ook doordeweeks bij elkaar, om daar naar de Bijbel, Gods woord, te luisteren en ervan te leren. En ook om met elkaar te bidden en te zingen tot eer van God. Kom ook eens langs. (voor kinderen tot ongeveer 4 jaar is er crèche tijdens beide diensten).

Adres:

Dubbeldamseweg Noord 1, 3311 LW Dordrecht

Reguliere kerkdiensten:

Iedere zondag 10.00 en 17.15 uur

Kerst

Ma 25 dec – 10.00 uur Kerkdienst
Ma 25 dec – 15.00 uur Zondagsschoolkerstfeest
Di 26 dec – 09.30 uur Kerkdienst en bediening van de Heilige Doop
Za.16 dec – 19.45 uur Kerstmuziekavond
De Andreaskerk in Wielwijk heeft tijdens haar kerkdiensten ook een activiteit voor de kinderen van 6-12 jaar. Kinderoppas aanwezig. Samen zingen zij begeleid door orgel, piano en/of eigen band “Be Blessed”

Adres:

Jacob van Heemskerckstraat 19, 3317 VL Dordrecht

Reguliere kerkdiensten:

Iedere zondag 10.00 uur

Kerst

Zo. 24 dec -20.30 uur Kerstnachtdienst m.m.v. leden van Merwe Oratorium Dordrecht
Ma. 25 dec – 10.00 uur 1e Kerstdag m.m.v. band “Be Blessed”
Christ family Chapel is een Internationale gemeente met ruim 13 verschillende nationaliteiten, waarvan de meesten met een Afrikaanse achtergrond. Zij geloven in God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. De prediking is in het Engels en wordt vertaald naar Nederlands. Er is veel muziek en dans.

Adres:

Lange Breestraat 24, 3311 VK Dordrecht

Reguliere kerkdiensten:

Iedere zondag 13.30 – vrijdag 19.00

Kerst

Zo 24 dec – 14.00-16.00 uur Zangdienst
Ma 25 dec – 14.00-18.00 uur Kerstviering met diner iedereen welkom
De protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk wil graag een open gastvrije geloofsgemeenschap zijn en betrokken op God, elkaar en op de samenleving. Haar inspiratiebronnen zijn de Bijbel en de woorden en daden van Jezus, in openheid voor de Geest van God. De gemeente wil dienend present zijn in Sterrenburg en oog en oor hebben voor wat mensen raakt. De diensten zijn nederlandstalig en worden muzikaal begeleid door het kerkorgel en soms door blaasinstrumenten.

Adres:

Slangenburg 3, 3328 DN Dordrecht

Reguliere kerkdiensten:

Ieder zondagen 10.00 uur

Kerst

Zo 3 dec – 19:00 uur 1e Adventsvesper “Ad te levavi”
Zo 10 dec – 19.00 uur 2e Adventsvesper “Populus Sion”
Zo 17 dec – 19.00 uur 3e Adventsvesper “Gaudete”
Zo 24 dec – 18.00 uur Spoor van Licht door Sterrenburg vanaf de Ontmoetingskerk
Zo 24 dec – 19.30 uur Kinder-kerstfeestviering
Zo 24 dec – 22.00 uur Kerstnachtdienst
Ma 25 dec 10.00 uur Kerstdienst
De Julianakerk van de Gereformeerde Gemeente met ongeveer 1.600 (doop)leden houdt nederlandstalige diensten waarin de Bijbel wordt uitgelegd. Er is een liturgiefolder voor bezoekers. De sfeer is vriendelijk en er worden psalmen gezongen met begeleiding het mooie, grote kerkorgel.

Adres:

Mauritsweg 286, 3314 LT Dordrecht (hoek Krispijnseweg, bij het Weizigtpark)

Reguliere kerkdiensten:

Iedere zondag 10.00 uur en 16.45 uur

Kerst

Ma 25 dec – 10.00 en 16.45 uur kerstdiensten Di 26 dec – 10.00 uur Kerstfeestviering voor de kinderen
n beide Evangelische gemeenten is de voertaal Nederlands en worden de diensten muzikaal omlijst door een muziekgroep met meerdere instrumenten. Grootte in Immanuël ca. 50 personen; in Eljakim ca. 75 personen. ( In Immanuël vertaling Oekraiens)

Adres:

EG Eljakim: Jan Ligthartlaan 3, 3312 KD Dordrecht EG Immanuël: Lange Breestraat 24-26, 3311 KN Dordrecht

Reguliere kerkdiensten:

Iedere zondag 10.00 uur

Kerst

Zo 24 dec – 10.00 uur Gezamenlijke dienst Immanuël en Eljakim in het gebouw van Immanuël.
Zo 25 dec – 10.00 uur Gezamenlijke Kerstdienst Immanuël en Eljakim in het gebouw van Eljakim.
De Kruiskerk is een baptistengemeente, waarvan mensen vinden dat de kerkdiensten laagdrempelig, hartelijk en gevarieerd zijn. Er is veel ruimte voor muziek en creativiteit en we besteden aandacht aan de kinderen. Vertaling naar Engels is mogelijk.

Adres:

Vrieseweg 64, 3311 NX Dordrecht

Reguliere kerkdiensten:

Iedere zondag 10.00 uur

Kerst

Zo 24 dec – 18.00 uur Lichtjestocht voor kinderen www.lichtjestochtdordrecht.nl
Zo 24 dec – 22.00 uur Kerstnachtdienst (kerstliederen & samen het kerstevangelie lezen)
Ma 25 dec – 10.00 uur Kerkdienst (kerstliederen & samen nadenken over het kerstevangelie)
Zo 31 dec – 10.00 uur Kerkdienst Oudjaar
De kandelaarkerk is een open gemeente waar Christus centraal staat. Samen proberen we Hem te volgen, met alle gaven die we hebben gekregen en met onze tekortkomingen.

Adres:

Van Eesterenplein 230, 3315 KW Dordrecht

Reguliere kerkdiensten:

Iedere zondag 9.30 uur en om de week 16:30 uur

Kerst

Zo 24 dec -16.30 to ca. 18:00uur kerstviering met samenzang en kerstverhaal. Gezellige afsluiting in de ‘tuin’ van de kerk met warme chocolademelk bij het kampvuur.
Ma 25 dec -10.00 uur Feestelijke kerstdienst
PKN-gemeente Huis bij de Bron staat voor iedereen open en iedereen is welkom. Bij de diensten wordt gebruik gemaakt van orgel, piano of een band.

Adres:

Dudok-erf 30, 3315 KA Dordrecht

Reguliere kerkdiensten:

Iedere zondag 10.00 uur

Kerst

Zo 10 dec – 15.30 uur Kinderkerstfeest voor alle kinderen. En Alle kinderen mogen meespelen in het kerstspel!!!
Zo 24 dec – 10.00 uur Kerstoratorium ‘Als appelbloesem in de winter’ m.m.v. het Dutch Christian Choir
Zo. 24 dec – 22.00 uur Kerstnachtviering met veel bekende kerstliederen. V.a. 21.00 uur is de kerk open met glühwein, warme chocola en kerststol.
ma. 25 dec -10.00 uur Kerstmorgenviering o.l.v. ds. Erik Schipper met medewerking van het koor ‘Together One’
di. 26 dec – 10.00 tot 16.00uur
De kerk is open, je hoeft niet alleen te zijn.
Evangeliegemeente De Deur is een enthousiaste evangelische multiculturele gemeente waar het Evangelie centraal staat en waar een ieder welkom is.

Adres:

Domela Nieuwenhuisweg 2, 3317 SE Dordrecht

Reguliere kerkdiensten:

iedere zondag 11.00 en 18.00uur – woensdag19.30uur

Kerst

Zo. 24 dec- 11.00 reguliere dienst -17.00 Kerstnachtdienst (tussen beide diensten van harte welkom voor een gezamenlijke lunch )
De Wijnstok is een gemeente met ca. 350 leden, Haar missie is dicht bij God, elkaar en de wereld. Er is altijd kinderkerk en iedere maand een jeugddienst. De diensten die begeleid worden met piano , orgel of band en kunnen ook thuis gevolgd worden. Na de dienst is er tijd voor ontmoeting met koffie en thee.

Adres:

Dubbelsteijnlaan West 70, 3319 EM Dordrecht

Reguliere kerkdiensten:

Iedere zondag 10.00 uur

Kerst

Zo.24 dec – 20.30 tot 22.00 uur Kerstavonddienst
Ma. 25 dec – 10.00 tot 11.30 uur
Di. 26 december kerstherberg 12.00 tot 17.00 uur. Iedereen is hier welkom voor gezelligheid, een praatje, muziek maken, zingen, een spelletje en een hapje en een drankje.
Evangelische Gemeente Jozua wil d.m.v. muziek en zang in de diensten God eren. De diensten zijn in het nederlands en engelse vertaling is beschikbaar. Iedereen is welkom in Jozua om met ons te vieren .

Adres:

Sikkelstraat 2, 3319 LJ Dordrecht

Reguliere kerkdiensten:

Iedere zondag 10.00 uur

Kerst

Zo.24 dec – 21.00 uur Kerst Praise
Ma. 25 dec – 11.00 uur Gezinssamenkomst met de Kerst Musical “Herders, sta op!”
In de Pauluskerk zijn traditionele kerkdiensten, waarin de Bijbel centraal staat en iedereen welkom is! De Kerstzangavond op 23 december is laagdrempelig en heeft een afwisselend programma.

Adres:

Nassauweg 1, 3314 ND Dordrecht

Reguliere kerkdiensten:

Iedere zondag 9.30 en 17.00 uur

Kerst

Za. 23 dec – 19.30 uur Kerstzangavond voor de buurt, met chocomel en lekkers.
Zo 25 dec – 9.30 en 17.00 uur Kerstdiensten
De kerk van de Nazarener is een kerk voor en met de buurt. Ontmoeting staat centraal daarom is er altijd koffie en thee voor de dienst en een maaltijd na de dienst. De diensten zijn kort, in begrijpelijke taal, met diepgang en altijd live muziek en soms een bandje. Iedereen is welkom!

Adres:

Bankastraat 158 3312 GT Dordrecht

Reguliere kerkdiensten:

Iedere zondag 11.00

Kerst

Zo. 24 dec – 16.30-18.30 uur Herderstocht door de wijk . Een gezellige wandeling door de buurt, we ontdekken met elkaar het kerstverhaal en genieten van de ontmoetingen met de personages en elkaar. Welkom!
Ma. 25 dec – 11.00-12.00 uur Kerstdienst voor alle leeftijden, kerstliederen zingen en luisteren naar het verhaal van kerst (10:.30 uur koffie)
Hervormd Krispijn is een nederlandstalige kleinschalige, warme , open en gastvrije protestants-evangelische gemeente in Krispijn, gericht op de wijk om te helpen en te vertellen over Jezus. De zang wordt begeleid door een combo , piano en/of orgel.

Adres:

Albertine Agnesstraat 2, 3314 LC Dordrecht

Reguliere kerkdiensten:

Iedere zondag om 10.00 uur Za. 23 dec – 20.00 uur

Kerst

Za. 23 dec – 20.00 uur Viering ‘Kerst in Krispijn’
Zo. 24 dec – 10.00 uur Adventsdienst
25-dec om 10.00 uur Kerstmorgendienst
Rooms-Katholiek

Adres:

Nolensweg 10, 3317 LE Dordrecht

Reguliere kerkdiensten:

Iedere Zondag 11.30 uur Eucharistieviering of Woord- en Communieviering Vrijdag 09.30 uur Eucharistieviering

Kerst

Zo. 24 dec – 19.00 uur Woord- en gebedsviering; gezinsviering – 21.00 uur Kerstnacht; Woord- en communieviering
Ma. 25 dec – 11.30 uur Eucharistieviering
Rooms-Katholiek

Adres:

Burgemeester de Raadtsingel 45, 3311 JG Dordrecht

Reguliere kerkdiensten:

Iedere zondag 09.30 uur Eucharistieviering of Woord- en communieviering Woensdag 19.00 uur Eucharistieviering

Kerst

Zo. 24 dec – 23.30 uur Nachtmis
Ma. 25 dec – 09.30 uur Woord- en communieviering
De Zuidhovenkerk is een gemeente waar alle leeftijden vertegenwoordigd zijn. In de diensten klinken de vertrouwde woorden van de Bijbel en de uitleg in taal van deze tijd. Dat komt ook terug in de liedkeuze en muzikale begeleiding door piano, orgel en zangers .

Adres:

Zuidhovenlaatje 4, 3317 HX Dordrecht

Reguliere kerkdiensten:

Iedere zondag 10.00 en 17.00 uur

Kerst

Zo. 24 dec -10.00 uur Adventsdienst - 14.00 Kerstfeest met zondagschool – 20.00 Kerstnachtdienst 30 min. op het plein met warme chocomelk
Ma. 25 dec – 10.00 en 17.00 Kerstdienst      
De Petruskapel is onderdeel van Wilhelminakerk, het is een kleine wijkgemeente met vnl. ouderen op de Staart.

Adres:

Plein 1940-1945, 3313 CV Dordrecht

Reguliere kerkdiensten:

Iedere zondag 10.00 uur

Kerst

Ma. 25 dec – 10.00 uur Kerstviering
Zo. 31 dec – 10.00 uur Oudjaarsdienst
De PKN-wijkgemeente Wilhelminakerk is een warme, open en gastvrije gemeente waar oog en oor is voor elkaar.

Adres:

Blekersdijk 41,3311 LD Dordrecht

Reguliere kerkdiensten:

Iedere zondag 10.00 uur

Kerst

Zo. 24 dec – 18.00 uur Lichtjestocht in de binnenstad rond 19.00/19.30 uur afsluiting in de Wilhelminakerk – kinderdienst.
Ma. 25 dec – 10.00 uur Kerstdienst
Zo. 31 dec – 10.00 uur Oudjaarsdienst
Christengemeente Kom en Zie is een kleine christelijke (huis)gemeente, waar leden actief meedraaien in de samenkomsten.

Adres:

Middelweg 11, 3312 AL Dordrecht

Reguliere kerkdiensten:

Iedere zondag om 10,.30 uur

Kerst

Zo. 24 dec – 10.30 uur Dienst met maaltijd

Kom jij ook naar de kerk?

In Dordrecht zijn er verschillende kerken die op hun eigen wijze invulling geven aan het christelijk geloof. Wil jij een kerkdienst bijwonen maar weet je niet welke kerk je kan en wil bezoeken? Of wil je verder praten over de kerk of een kerkdienst? Neem dan contact met ons op via het onderstaande formulier.