Nieuwsberichten

Terugblik op Kerstcampagne “Welkom in de Kerk”

30 kerken werkten samen om Dordtenaren uit te nodigen voor kerstdienst

Missie Dordt en het Platform Dordtse Kerken kijken met dankbaarheid terug op de kerstcampagne en willen alle kerken en betrokkenen bedanken voor hun toewijding en financiële steun. Naar alle waarschijnlijkheid heeft geen enkele Dordtenaar deze uitnodiging gemist.
Lees meer

De campagnevideo heeft maar liefst 28.000 keer de aandacht getrokken, er zijn bijna 5000 uitnodigingen door de kerken verspreid en op maar liefst 50 locaties in Dordrecht sierden lantaarnpaaldisplays het straatbeeld. De campagne smaakt naar meer, en daarom staat er een vervolg op de planning voor het komende voorjaar met Pasen.

Heb je naar aanleiding van de campagne vragen of getuigenissen van Dordtenaren die voor het eerst of opnieuw kennismaakten met een van de kerken van Dordrecht? We zouden het geweldig vinden als je deze wilt delen door te mailen naar welkomindekerk@missiedordt.nl.

Financiële bijdragen aan deze campagne zijn nog steeds mogelijk door eenvoudig een gift over te maken via deze link onder vermelding van “Welkom in de kerk”. Voor meer gedetailleerde informatie over dit initiatief, bezoek de website missiedordt.nl/welkomindekerk.