Nieuwsberichten

SuperKids-middag met thema oud & nieuw

Terugblik en uitnodiging voor 26 februari

Het initiatief SuperKids van Missie Dordt heeft in januari een middag gehad met kinderen uit de wijken Wielwijk, Crabbehof en Krispijn rondom het thema oud & nieuw. De aanwezige kinderen dachten na over de vraag “waar denk je aan bij oud & nieuw?”
Lees meer

Bijbelse figuur Zacheüs
De kinderen dachten bij oud & nieuw aan vuurwerk en oliebollen, maar wisten ook meer voorbeelden te bedenken bij het thema. Zoals kapotte spullen die weer gemaakt worden, een vies t-shirt wat schoongemaakt wordt. Aan de hand van dergelijke voorbeelden en het Bijbelverhaal over Zacheüs werd verteld over Jezus die nieuw leven wil geven, door naar deze aarde te komen. Toen en nu!

Creatieve verwerking
Het thema oud & nieuw werd op een creatieve manier verwerkt. Er werden vuurwerkpijlen (knakworsten in bladerdeeg) gemaakt, een schilderij van een boom met de vier seizoenen en de kinderen schreven dingen op uit hun leven die vernieuwing nodig hebben. Buiten werd er nog een spel gespeeld.

Liefde van God delen
De drijfveer van de superkidsmedewerkers is om kinderen iedere maand over de Liefde van God te vertellen. “Je wordt zo gelukkig als je Hem kent, het verandert je leven”. Wil je ook op een laagdrempelige manier Gods licht laten schijnen, wees welkom om mee te kijken en mee te doen! Gebed wordt gevraagd voor de kinderen, de medewerkers en een nieuwe locatie.

SuperKids-middag 26 februari
De volgende SuperKids-middag is op 26 februari. We starten om 13.30 uur in de Andere Boeg (Piet Heynstraat 1).

Meer informatie?
Website: missiedordt.nl/superkids   
Email: info@missiedordt.nl