Nieuwsberichten

SuperKids-middag met thema Bartimeüs

Het initiatief SuperKids van Missie Dordt had zaterdag 26 februari een geslaagde middag in De Andere Boeg met 36 kinderen uit de wijken Wielwijk, Crabbenhof en Krispijn. Het thema van de middag was de Bijbelse figuur Bartimeüs.
Lees meer

Bijbelse figuur Bartimeüs
De middag ging over de blinde Bartimeüs, die bleef roepen tot Jezus, ondanks dat mensen zeiden dat hij stil moest zijn. Hij wilde zó graag dat Jezus hem hoorde. “Wat wil je aan Mij vragen?” zei Jezus. “Ik wil graag weer kunnen zien” zei Bartimeüs. De kinderen wilden ook dingen aan Jezus vragen: “dat de oorlog in Oekraine stopt”, “dat ze beter voor zichzelf op kunnen komen als er op school gepest wordt” en “voor de maagzweer van pappa”. Hier is met elkaar voor gebeden.

Cupcakes versieren
Als creatieve verwerking hebben de kinderen gebedsdoosjes geknutseld, waarin bemoedigende briefjes of gebedsbriefjes gestopt kunnen worden. De cupcakes werden met dieren versierd, want Bartimeüs had nog nooit dieren en kleuren gezien. Buiten werden er spelletjes gespeeld zoals blindemannetje.

Op zoek naar een nieuwe locatie
De oude speeltuinvereniging wordt binnen een paar maanden gesloopt. Er is nog geen andere locatie gevonden waar de middagen van SuperKids gehouden kunnen worden. Als je een locatie weet, bij voorkeur in Wielwijk, dan hoort het team dat graag.

Volgende SuperKids-middag
De volgende middag is op zaterdag 26 maart, van 13.30-16.00 uur in de Andere Boeg. Van harte welkom!

Meer informatie
Website: missiedordt.nl/superkids
Email: superkids@missiedordt.nl