Over SuperKids

Missionair kinderwerk is van oudsher één van belangrijke pijlers in het werk van Missie Dordt. In het verleden werd daar invulling aan gegeven middels de ‘kinderkaravaan’ en ‘kinderwerk’ op Camping Bruggehof. De oude SRV-bus is echter ter ziele gegaan en de camping Bruggehof gesloten. Daarmee zijn aan deze activiteiten een einde gekomen.

Vanuit het verlangen om kinderen bekend te maken met Gods hart vol liefde werd gezocht naar een nieuwe invulling van het kinderwerk. In Gorinchem draaide al enige tijd het initiatief SuperKids, onder de interkerkelijke stichting Ontmoeting. SuperKids is een creatief, interactief en eigentijds missionair kinderwerkprogramma. Het idee ontstond om SuperKids Dordrecht op te zetten.

Allereerst is er een inventarisatie gemaakt van het huidige aanbod aan missionair kinderwerk in de stad Dordrecht. Er bleek voldoende ruimte en draagvlak voor een start van SuperKids in de wijken Krispijn, Crabbehof en Wielwijk. Vervolgens is er een kernteam gevormd, die van het idee een bloeiend initiatief hebben gemaakt. In oktober 2020 maakte SuperKids een vliegende start met de Happyween actie. Sindsdien zijn er maandelijks SuperKids middagen in Inloophuis De Andere Boeg, M.H. Trompweg 235.

Kernteam

Het kernteam van SuperKids is verantwoordelijk voor de organisatie van het initiatief en bestaat uit de volgende leden:

  • Christi Roose
  • Christine Hooglander
  • Gerieke van Kruijl

" We willen de liefde van Jezus uitdelen aan deze fantastische kinderen die steeds komen."