Nieuwsberichten

Straten van gebed deelt inspirerend verhaal

Ruim 70 straten van gebed in 10 van de 13 stadswijken

Straten van gebed wil christenen verbinden door samen te bidden voor hun straat (en wijk). Initiatiefnemer David van Vugt gelooft dat God wil werken door gebed voor onze stad, tot opbouw van Gods Koninkrijk. Missie Dordt heeft samen met David het verlangen dat er voor elke straat gebeden wordt, maar eind dit jaar voor minstens 100 straten! Lees in deze nieuwsbrief het inspirerende verhaal van Lenny.
Lees meer

Lenny bidt al ruim 2 jaar tweewekelijks met een gebedsgroep voor Oud-Krispijn. We vroegen haar of ze wat ervaringen wilde delen.

Lenny
Hoi, mijn naam is Lenny van Vuren en als ik bid voor de mensen in mijn straat, laat God steeds weer zien dat er hoop is! Ik voel me eerlijk gezegd wel eens ontmoedigd door zoveel buren die God niet kennen, zoveel nood en zo weinig bidders. Maar onze God is oneindig groot, Zijn liefde en trouw kennen geen grenzen en voor Hem is niets onmogelijk. Ik geloof dat Hij onze gebeden wil leiden en wil gebruiken om verandering te brengen achter al die voordeuren… Het gebed van een rechtvaardige is immers krachtig en mist zijn uitwerking niet.

Geïnspireerd door Straten van Gebed en een groep bidders in een ander deel van Oud-Krispijn, begonnen wij zo’n tweeënhalf jaar geleden te bidden voor onze buurt rondom de Viottakade. We startten met een avond per maand, maar stapten al snel over op elke twee weken een uurtje bidden. Hoewel het uitdagend kan zijn dat vorm te geven op een manier die bij iedereen past, vind ik juist het samen bidden erg belangrijk. Samen bidden bemoedigt en stimuleert, het helpt me om niet te verslappen in het gebed en met Gods ogen te blijven kijken als ik door de straat loop.

Daarnaast ervaar ik het echt als rijkdom dat we met mensen uit allerlei verschillende kerken bidden. We vinden elkaar in Jezus en in een gezamenlijk verlangen dat Gods Koninkrijk meer zichtbaar wordt in onze buurt. Vanuit dat verlangen zijn we ook meer verbinding gaan zoeken in de buurt en activiteiten gaan organiseren met bijv. Kerst en burendag.
De afgelopen jaren is de groep christenen die we kennen in de buurt langzaam gegroeid. Dat betekende niet direct ook groei van de buurtgebedsgroep, maar wel groei in verbondenheid. De ene buurvrouw kende ‘gewoon’ veel mensen, de andere had contacten via de christelijke school van de kinderen, weer een ander checkte in het adressenboek van haar kerk wie zij kon uitnodigen en ga zo maar door. Ik heb zelfs ergens aangebeld omdat een buurman vanaf de straat had gezien dat er een Bijbeltekst op de muur geschilderd was. Hopelijk melden steeds meer bidders zich aan bij Straten van Gebed, zodat we elkaar nog makkelijker en sneller kunnen vinden.

Sinds we samen bidden en als christenen meer zichtbaar zijn, zijn er meer openingen voor (geloofs)gesprekken, willen buurkinderen mee naar de missionaire kinderclub en wordt er meer praktische hulp geboden. Ik zou elke bidder willen aanmoedigen andere bidders op te zoeken. Zorg voor verbinding in je buurt, zodat je weet waarvoor je kunt bidden. Aanbid God, luister naar Hem en bid vervolgens specifiek. Wanneer God die gebeden verhoort, is dat zo’n krachtig getuigenis. God bouwt Zijn Koninkrijk ook in jouw wijk!

Meedoen
Wil je meer weten over het initiatief? Bezoek de website missiedordt.nl/stratenvangebed. Wil je meebidden? Schrijf je in via de website. Wil je in contact komen met andere christenen in jouw buurt? Mail naar stratenvangebed@missiedordt.nl. Wil je vrijwilliger worden bij Straten van gebed? Neem contact op met David van Vugt via 06-81285467.