Nieuwsberichten

Zesde Dordtse Kroonbede

Meebidden rondom thema’s veiligheid en vertrouwen

Op maandag 18 september 2023 vindt van 20.00-21.00 uur in de Augustijnenkerk de zesde Dordtse Kroonbede plaats. Deze keer vraagt het interkerkelijk projectcomité in het bijzonder aandacht voor de thema’s ‘veiligheid’ en ‘vertrouwen’.
Lees meer

Kroonbede in Dordrecht
Sinds 2000 wordt er in Den Haag voorafgaand aan Prinsjesdag jaarlijks een Kroonbede georganiseerd. Dit is een laagdrempelige interkerkelijke viering waar burgers en politici gezamenlijk bidden voor het komende regeringsjaar. Sinds 2018 is er een Dordtse variant die wordt gehouden in de Augustijnenkerk. Ook dit jaar wordt de Dordtse Kroonbede georganiseerd en staan we stil bij twee actuele sociaalmaatschappelijke thema’s: veiligheid en vertrouwen.

Programma en bijdragen
Rina Molenaar (directeur bestuurder Woord & Daad) zal tijdens de zesde Dordtse Kroonbede ingaan op het thema veiligheid. Wim van der Kruijff (gemeenteraadslid CDA) zal het thema vertrouwen belichten. Daarnaast zijn er bijdragen van ds. Erik Schipper en ds. Matthijs Haak.

Organisatie in samenwerking
De organisatie van de Dordtse Kroonbede ligt in handen van de Werkgroep Stadsgebed van Missie Dordt i.s.m. het Platform Dordtse Kerken. Het projectcomité wordt gevormd door Aaike Kamsteeg (oud-wethouder en bestuurslid Platform Dordtse Kerken) en Joost Veldman (oud-fractievoorzitter en voorzitter stuurgroep Samen Dordt).

Meer info?
Voor meer informatie, neem contact op met stadsgebed@missiedordt.nl of bekijk de website missiedordt.nl/stadsgebed.