Nieuwsberichten

Week van gebed ’24 in teken van grote gebod

Thema: Heb God lief en je naaste als jezelf

Ook in 2024 is er weer een Week van gebed voor eenheid van christenen. Dit jaar bidden we van 21 t/m 28 januari aan de hand van Lukas 10 vers 25-37. Op het eiland van Dordrecht wordt de gebedsweek gecoördineerd door een projectcomité, waarin verschillende partijen deelnemen. Meer daarover en een uitnodiging tot meedoen in dit nieuwsbericht.
Lees meer

Burkina Faso
Het materiaal voor de Week van gebed voor eenheid van christenen 2024 is voorbereid door een oecumenisch team van christenen uit Burkina Faso. Zij maakten de opzet voor de oecumenische viering en het gebedsboekje en schreven daar de inleidende teksten voor.

Thema
Het thema luidt ‘Heb God lief en je naaste als jezelf’. Het is ontleend aan de parabel over de barmhartige Samaritaan, waarin Jezus laat zien wat het betekent om je naaste lief te hebben (Lucas 10 vers 25-37). Broeders en zusters in Burkina Faso werkten eensgezind samen bij het maken van het materiaal. We hopen dat het thema en het aangeboden materiaal ook in Dordrecht zal leiden tot verdere vruchtbare samenwerking tussen kerken en geloofsgemeenschappen.

Week van gebed
De Week van gebed voor eenheid van christenen is een jaarlijks terugkerende week waarin miljoenen christenen wereldwijd samen bidden. Door samen te bidden ervaren we dat we verbonden zijn, met God en met elkaar. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

Meedoen!
Het projectcomité in Dordrecht vraagt kerken en gemeenten om initiatief te nemen tot het organiseren van (interkerkelijke) vieringen of initiatieven die staan in het teken van de Week van gebed voor eenheid. Om te komen tot een goede afstemming en gezamenlijke communicatie, wordt gevraagd om deze initiatieven voor 1 december te mailen naar info@weekvangebeddordrecht.nl.

Meer info?
Wil je meer info over de Week van gebed ’24? Ga dan naar weekvangebed.nl.