Nieuwsberichten

Week van gebed 2023 in Dordrecht

Meebidden in de kerk, vindplaats, straat of gebedsbijeenkomst

Van 15 t/m 22 januari vindt de Week van gebed voor de eenheid van christenen plaats. Samen met christenen over de hele wereld willen we ook in Dordrecht bidden voor de wereld, de stad en de wijk waarin we leven. Graag delen we de contouren van het programma in Dordrecht.
Lees meer

Vier mogelijkheden tot meebidden

Zoals in vorige jaren willen we ook dit jaar aandacht besteden aan de Week van Gebed in Dordrecht. Het bidden in en voor de stad kan op verschillende wijzen worden vormgegeven. Vanuit de werkgroep Stadsgebed dragen we graag vier concrete mogelijkheden aan:

  1. Kerken worden gevraagd om in de eigen kerkdienst aandacht te besteden aan de week van gebed en deelname aan gebedsinitiatieven te stimuleren.
  2. Vindplaatsen van zingeving, ontmoeting en praktische hulp, staan open voor inloop en een moment van gebed (gebedenboekjes zijn aanwezig).
  3. Christenen worden gestimuleerd om medegelovigen op te zoeken in hun eigen buurt of straat om thuis samen te komen in gebed.
  4. Er worden een aantal interkerkelijke gebedsbijeenkomsten voorbereidt in de verschillende Dordtse wijken, waarbij je kan aanhaken.


Heb jij een gebedsinitiatief?
Wil jij een gebedsbijeenkomst organiseren of aanhaken bij één van de interkerkelijke gebedsbijeenkomsten? Laat het ons dan weten. We leggen graag de verbinding. Neem daarvoor contact op met missionair coördinator Jelle ‘t Lam via coordinator@missiedordt.nl.

Thema en gebedenboekje
Het thema van de Week van Gebed 2023 is ‘doe goed, zoek recht’. De Bijbeltekst die centraal staat komt uit Jesaja 1 vers 17: ‘Leer goed te doen; zoek het recht, houd tirannen in toom, kom op voor wezen, sta de weduwen bij.’ Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme.

Klik hier voor het downloaden van het gebedenboekje of ga naar de website weekvangebed.nl voor meer informatie over het thema en de Week van gebed voor de eenheid 2023.