Nieuwsberichten

Week van Gebed 2021

Van 17 t/m 24 januari wordt de jaarlijkse week van gebed ( www.weekvangebed.nl) opnieuw georganiseerd. Het weekthema is “Blijf in Mijn Liefde” ( Johannes 15 vers 9).
Lees meer

Ook deze gebedsweek zal anders gaan dan we gewend zijn. Wij willen iedereen van harte uitnodigen om aan te sluiten bij één van de volgende mogelijkheden: de online start avond, dagelijkse gebedsinloop in de stad en gebed in onze straten. Meer info: www.stadsgebeddordrecht.nl.

Gebed in de straten van Dordrecht

Voor ‘gebed in de straten’ willen we je vragen je huis een uur open te stellen in deze week. Een plek waar 2 à 3 mensen samen kunnen bidden voor je straat, voor de stad m.b.v. gebedspunten en materiaal week van gebed. Je kunt zelf bidders uitnodigen of je laten verrassen door bidders die zich ook aanmelden. Meer info op www.stratenvangebed.nl. Meldt je aan bij David van Vught, info@stratenvangebed.nl.

Online start gebedsavond zondag 17 januari , aanvang 20.00 uur

Er zal in Jozua een gebedsavond worden gehouden die u thuis, online kunt volgen. Deze avond wordt voorbereidt door Timon Kitz en Joren Menkveld. We zien uit wat Ruben Flach met ons zal delen en hopen dat Joke Buijs muzikaal haar medewerking zal verlenen.

Dagelijks inloop voor gebed van 15.00- 18.00 uur

Van maandag 18/1 tot en met vrijdag 22/1 is er dagelijks tussen 15.00- 18.00 uur gelegenheid om te komen bidden in een van de onderstaande kerken. Er zijn hosts, materiaal en punten van gebed en aandacht aanwezig. We houden ons aan de richtlijnen van het RIVM.

  • Maandag 18 januari:                Trinitatiskapel, Vriesestraat 22
  • Dinsdag 19 januari:               Zuidhovenkerk , Zuidhovenlaantje 4
  • Woensdag 20 januari:           Kandelaarkerk, Van Eesterenplein 230
  • Donderdag 21 januari:          Evangelische Gemeente “Jozua”, Sikkelstraat 2
  • Vrijdag 22 januari :                Inloophuis “De Andere Boeg”, Piet Heynstraat 1


Afsluitend week van gebed

De week van gebed wordt afgesloten met een slotavond door tieners en jongeren en op zondagochtend zal er in de eredienst aandacht worden gegeven aan de week van gebed.

  • Zaterdagavond 23 januariEvangelische Gemeente “Jozua” (onder voorbehoud)
  • Zondagmorgen24 januari : Erediensten in gemeenten, afsluiting week van gebed.

We willen het materiaal gebruiken van de week van gebed. Er wordt dagelijks een subthema aangereikt. Het gebedsboekje vind u op:  https://www.weekvangebed.nl/downloads/digitaal