Nieuwsberichten

Week van Gebed 2020

Buitengewoon’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2020 plaats van 19 tot en met 26 januari. Christenen in de hele wereld komen in de Week van Gebed samen om te bidden voor eenheid, de wijk en de wereld.
Lees meer

Het thema is dit jaar aangedragen door christenen uit Malta. Ook in Dordrecht zijn er de hele week op diverse locaties interkerkelijke gebedsbijeenkomsten. De avonden starten om 19.00 uur met ontmoeting en om 19.45 uur met een programma. Iedereen is van harte welkom.

Buitengewoon
Het thema ‘Buitengewoon’ ligt dicht bij de bevolking van Malta. In het Bijbelboek Handelingen lezen we dat Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op het eiland. Daar worden zij met buitengewone vriendelijkheid opgevangen. Deze gebeurtenis markeert het moment waarop het evangelie het eiland bereikt. Dat wordt door de bevolking nog ieder jaar gevierd.

Week van Gebed
De gebedsweek is een initiatief van de Raad van Kerken en Missie Nederland, een missionair netwerk van christenen, kerken en organisaties. De organisaties ontwikkelden materialen voor kerken en christenen, om invulling te geven aan het thema ‘Buitengewoon’. Zo is er een gebedenboekje met dagelijkse overdenkingen en gebedspunten en zijn er varianten beschikbaar voor kinderen en tieners.  Meer informatie hierover is te vinden op www.weekvangebed.nl.

Ouweneel & InSalvation
De gebedsweek wordt in Dordrecht gecoördineerd door de werkgroep Stadsgebed van de stichting Missie Dordt. De week start op zondag 19 januari met een buitengewone bijeenkomst in de Open Hof (Herschelstraat 27). Gastspreker prof. Dr. Willem J. Ouweneel – schrijver van het boek ‘Leren praten met God’ – geeft onderwijs over gebed. InSalvation verzorgt de aanbidding. We beginnen om 19.00 uur met een moment van ontmoeting. Om 19.45 uur start het programma.

25 kerken
De rest van de week zijn er gebedssamenkomsten in de diverse Dordtse wijken. Alle samenkomsten beginnen om 19.00 uur met ontmoeting en 19.45 uur met een programma. Wij nodigen christenen uit om naar de samenkomst in hun wijk te komen, om op die manier de verbinding te maken met medechristenen en de wijk. De week wordt op zaterdag 25 januari afgesloten met een internationale viering. Voor de samenkomstlocaties verwijzen wij naar www.missiedordt.nl. De bijeenkomsten worden georganiseerd door meer dan 25 Dordtse Kerken.

Kindergebedsfeest
Ook kinderen worden gestimuleerd om in gebed te gaan. Op woensdagmiddag 22 januari 2020 is er voor de tweede keer een kindergebedsfeest. Deze keer in de Kandelaarkerk (Van Eesterenplein 230). Het kindergebedsfeest is bedoeld voor kinderen van groep 1 t/m 8 met hun ouders/verzorgers. Voor kinderen van 0-4 jaar is er crèche. Op een creatieve en laagdrempelige manier kunnen kinderen tijdens het feest kennis maken met gebed. We beginnen om 14.00 uur en zullen om 16.00 uur afronden. “Kom aan boord en neem je vriendjes en vriendinnetjes mee!”