Nieuwsberichten

Week van Gebed 2019

Opnieuw zijn er ook in Dordrecht gebedsavonden per wijk georganiseerd. Ze zijn voorbereid door kerken in de betreffende wijk. Er zijn verschillende gebedsvormen gekozen om aan te sluiten bij zoveel mogelijk tradities. Concrete gebedspunten worden gedeeld vanuit de wijk/stad.
Lees meer
We nodigen christenen uit om mee te bidden met de wijk waar men woont en/of betrokken bij is. Alle avonden starten om 20.00uur.
Zondag20/1:Gezamenlijke startavond in de Zuidhovenkerk
Zuidhovenlaantje 2
Maandag21/1:Vogelbuurt, Reeland en Staart in ‘de Linde’
Bankastraat 158
Dinsdag22/1:Centrum in de gemeente Immanuel
Lange Breestraat 24-26
Woensdag23/1:Sterrenburg in ‘de Open Hof’
Herschelstraat 27
Donderdag24/1:Stadspolders/Dubbeldam in ‘de Kandelaar’
Van Eesterenplein 230
Donderdag24/1:Krispijn/Zuidhoven in de Pauluskerk
Albertina Agnesstraat 2
Vrijdag25/1:Crabbehof/Wielwijk in de Kerk van de Nazarener
Talmaweg 121
Zaterdag26/1:Gezamenlijke slotavond in Benevia
Spirea 7
 

Kindergebedsfeest

Bidden is niet alleen iets voor volwassenen. Juist ook aan kinderen biedt God een luisterend oor. Daarom organiseert de werkgroep Stadsgebed Dordrecht dit jaar voor het eerst een kindergebedsfeest. Op een creatieve manier kunnen kinderen een gebed uitzingen, opschrijven, in elkaar knutselen of tekenen.
  • Woensdag 23/1 van 14.00-16.00 uur in EG Jozua (Sikkelstraat 2)
  • Gebedsfeest voor kinderen (groep 1 t/m 8) met ouders/verzorgers