Nieuwsberichten

Vijfde Dordtse Kroonbede

Op maandag 19 september om 20.00 uur vindt in de Augustijnenkerk (Voorstraat 216) de vijfde Dordtse Kroonbede plaats. Tijdens deze interkerkelijke gebedsbijeenkomst – voorafgaande aan Prinsjesdag – zijn er momenten van voorbede voor actuele sociaalmaatschappelijke thema’s.
Lees meer

Dordtse Kroonbede
Sinds het jaar 2000 wordt in Den Haag voorafgaand aan Prinsjesdag de jaarlijkse Kroonbede georganiseerd. Dit is een laagdrempelige interkerkelijke viering waar burgers en politici gezamenlijk bidden voor het komende regeringsjaar. Sinds 2018 is er een Dordtse variant die wordt gehouden in de Augustijnenkerk. Gezien de grote belangstelling van Dordtse burgers en politici wordt de Dordtse Kroonbede dit jaar opnieuw georganiseerd.

Aansprekend en actueel
De organisatie van de Dordtse Kroonbede ligt in handen van de Werkgroep Stadsgebed van Missie Dordt i.s.m. het Platform Dordtse Kerken. Het project comité van de vijfde Dordtse Kroonbede wordt gevormd door Aaike Kamsteeg (oud-wethouder), Joost Veldman (oud-fractievoorzitter) en Cees van Nes (oud-directeur evangelisch college). Samen met de politiek, maatschappelijke initiatieven en de Dordtse kerken bereiden zij een aansprekend en actueel programma voor.

Meer informatie?
Website: missiedordt.nl/stadsgebed
E-mail: stadsgebed@missiedordt.nl