Nieuwsberichten

Terugblik op Week van Gebed voor eenheid

Diverse gebedsbijeenkomsten en 24/7 gebedsketen

Van 22 t/m 28 januari vond in Dordrecht de Week van Gebed voor eenheid plaats, een initiatief dat jaarlijks wereldwijd plaatsvindt. Gedurende deze week werden diverse gebedsbijeenkomsten gehouden op verschillende locaties in de stad, waar gelovigen van verschillende achtergronden samenkwamen om te bidden voor eenheid.
Lees meer

Van 22 t/m 28 januari vond in Dordrecht de Week van Gebed voor eenheid plaats, een initiatief dat jaarlijks wereldwijd plaatsvindt. Gedurende deze week werden diverse gebedsbijeenkomsten gehouden op verschillende locaties in de stad, waar gelovigen van verschillende achtergronden samenkwamen om te bidden voor eenheid.

Bijzonder was het 24/7 Prayer gebedsinitiatief, waarbij meer dan 150 mensen een of meer uren hebben doorgebracht in een speciaal daarvoor ingerichte gebedsruimte in het Patrimonium. Dag en nacht werd er gebeden, waarbij een gebedsketen ontstond die de hele week doorliep. Dit initiatief zorgde voor een diepe verbondenheid en eenheid onder de deelnemers.

Op een van de avonden verzorgde Wiebe van Horssen, directeur van Missie Dordt, een avond rondom het thema eenheid, aan de hand van het ‘Onze Vader’-gebed. Hij benadrukte het belang van eenheid onder gelovigen als kinderen van één Vader.

Missie Dordt ziet gebed als de motor achter haar werk en benadrukt het belang van gebed voor de stad. Daarom wordt er een oproep gedaan aan geïnteresseerden om deel te nemen aan het stadsgebed en mee te helpen bij het coördineren van gebedsinitiatieven. Wie geïnteresseerd is, kan meer informatie vinden op de website missiedordt.nl/stadsgebed of contact opnemen via stadsgebed@missiedordt.nl. Want zoals het gezegde luidt: “Als wij bidden, werkt God.”