Nieuwsberichten

Start Interkerkelijke Cursus Luisterend bidden

Uitnodiging: cursus van 6 avonden in 2022

Maandag 4 april 2022 start de interkerkelijke cursus luisterend bidden. Deze cursus wordt georganiseerd door het kernteam Stadsgebed, een initiatief van Missie Dordt. De cursus is bedoeld voor iedereen die wil groeien in de vertrouwelijke omgang met God én in zorgvuldigheid en vrijmoedigheid in het luisterend bidden.
Lees meer

Stil worden voor én bidden tot God
In deze cursus wordt geoefend in het stil worden voor God en het bidden tot God. Het doel is te groeien in een vertrouwelijke omgang met God, waarin dagelijks steeds meer geleerd wordt om op Hem af te stemmen. In de drukte van alledag kan het best een uitdaging zijn om echt stil te worden voor God en te luisteren naar wat Hij te zeggen heeft tot ons. Als team hopen we dat deze cursus tot zegen mag zijn van heel kerkelijke Dordt en dat iedere deelnemer de ruimte heeft om weer even stil te kunnen worden voor God.

Gemeentecursus Luisterend bidden
Iedereen is welkom op de cursus, of je nu veel of weinig ervaring hebt met bidden. Tijdens deze 6 avonden wordt gebruik gemaakt van het werkboek ‘Gemeentecursus Luisterend Bidden’. De avonden beginnen met een uitleg bij het thema. Daarna zal er ruim de tijd zijn om praktisch aan de slag te gaan. In kleine groepjes zullen we dan oefenen met verschillende vormen van gebed, waarvan Lectio Divina een belangrijke zal zijn.

Lectio Divina
Lectio Divina is een oude vorm van al biddend de Bijbel lezen en overdenken. Een vorm die ook echt kan helpen om God ruimte te geven om door Zijn Woord tot je te spreken.

Praktische informatie

  • Locatie: Evangelische Gemeente Jozua (Sikkelstraat 2, Dordrecht)
  • Data: maandagavond 4 april, 11 april, 9 mei, 23 mei, 30 mei en 13 juni
  • Tijd: 19.30-21.30 uur
  • Leiding: Gerdien van Nienes, Emmy Boor, Lenny van Vuren en Jeroen Baan.

 

Graag het werkboek ‘Gemeentecursus Luisterend Bidden’ bestellen voor aanvang van de cursus.

Aanmelden en meer informatie
We ontvangen je aanmelding graag per mail voor 1 april. Wees van harte welkom om deze avonden mee te doen. Ga voor meer informatie naar de website.

Website: missiedordt.nl/stadsgebed 
E-mail: luisterendbidden@missiedordt.nl