Nieuwsberichten

Stadsgebed kijkt dankbaar terug op cursus

Drie leerzame avonden Leer luisterend Bidden in de Andreaskerk

Maar liefst 26 deelnemers uit verschillende kerken en van verschillende leeftijden gingen samen tijdens drie avonden op weg om te groeien in het verstaan van Gods stem. Stadsgebed kijkt met dankbaarheid terug en wil bij voldoende aanmeldingen een maandelijkse vervolgtraining “Levend in Christus” aanbieden.
Lees meer

De werkgroep schrijft een mooie terugblik:
“De eerste avond dachten we na over onze identiteit als kind van God en over hoe we als schapen de stem van de Herder kunnen kennen en volgen. De tweede avond lag de focus op de verschillende manieren waarop God spreekt in de Bijbel en vandaag de dag, hoe belangrijk het is om indrukken te toetsen en er zorgvuldig mee om te gaan. De derde avond van de training was er aandacht voor luisterend leven: hoe je kan afstemmen op Gods stem in het leven van alle dag.

Natuurlijk was er op de avonden niet alleen tijd voor onderwijs en gesprek, maar ook veel ruimte om het geleerde in praktijk te brengen. Tussen de bijeenkomsten door gebruikten de deelnemers bovendien een gebeds-doe-boek om verschillende vormen van gebed te ontdekken. Het was heel mooi om te horen hoe mensen God daardoor hebben ervaren in hun gebedstijd. Dat varieerde van diepe rust tot nieuwe vreugde in aanbidding en een bijzondere ontmoeting tijdens een gebedswandeling. De training in zijn geheel werd ervaren als verrijkend voor het persoonlijk geloof en het vergroten van de intimiteit met God. Andere reacties op de vraag wat de training heeft gebracht, waren o.a.: inspiratie en bemoediging, een groter verlangen om God te zoeken, verdieping, meer contact met God, meer vertrouwen in God, nieuwe ervaringen en inzichten en moed om uit te stappen in geloof”.

Vervolg: “Levend in Christus”
Bij voldoende aanmeldingen krijgt de training een vervolg met de training “Levend in Christus”. Daarvoor komen we één keer per maand bij elkaar en leer je in de tussentijd zelf door het volgen van een inspiratieboek voor je dagelijkse gebedstijd. De training staat ook open voor mensen die de training Leer Luisterend Bidden niet hebben gevolgd. Klik voor meer informatie op de link of meld je alvast aan via gebedscursus@missiedordt.nl.

Website: missiedordt.nl/stadsgebed.