Nieuwsberichten

Programma Week van Gebed in Dordrecht

Gebedsinitiatieven van 15 t/m 23 januari 2022

Van 16 t/m 23 januari 2022 vieren we de Week van gebed voor eenheid van christenen. Samen met christenen over de hele wereld bidden we ook op het eiland van Dordrecht voor eenheid, wijk en wereld. De gebedsinitiatieven zijn een belangrijk onderdeel van de jaarlijkse gebedsweek. Aan de vooravond van de week vindt op 15 januari een Nationaal Gebed voor vrede en verbinding plaats.
Lees meer

Thema: Licht in het duister!
Het thema van de week van gebed is ‘Licht in het duister’ en verwijst naar de ster van Bethlehem uit Mattheüs 2. De ster van Bethlehem nodigt ons uit om samen op zoek te gaan naar Christus die het licht der wereld is. Dat is wat we tijdens deze Week van gebed  doen.

Programmering in het kort
De Week van gebed in Dordrecht heeft dit jaar opnieuw een creatieve invulling, waarbij er naast de diverse programma’s ook veel ruimte is voor eigen initiatief in de straat, buurt en wijk. Dit boekje geeft een overzicht van de programmering in Dordrecht. Hieronder een samenvatting:

Datum

Tijd

Programma en locatie

16/01-23/01

1.     Samen bidden met buurtbewoners

Locatie: Zelf te bepalen (vanuit de huizen)

15/01

19.30-20.30

2.     Nationaal gebed voor vrede en verbinding

Locatie: Online (Youtube: Zuidhovenkerk)

16/01

3.     Startzondag Week van gebed voor eenheid

Introvideo: Online (Youtube: Missie Dordt)

17/01

10.00-11.00

4.     Gebedswandeling door Reeland en de Staart

Startlocatie: Bij Bosshardt (Bankastraat 158)

18/01

16.00-16.45

5.     Gebedsbijeenkomst in het Patrimonium

Locatie: Gemeente Immanuel (Lange Breestraat 24-26)

19/01

15.00-17.00

6.     Gebedsinloop Wielwijk en Crabbehof (Gebedsruimte)

Locatie: Andreaskerk (Jac. Van Heemskerckstraat 19)

19/01

20.00-21.00

7.     Gebedswandeling van Dubbeldam naar Stadspolders

Startlocatie: PKN Dubbeldam (Dubbelsteynlaan West 70)

20/01

10.00-12.00

8.     Open Kandelaarkerk (Gebedsruimte Pauze+)

Locatie: Kandelaarkerk (Van Eesterenplein 230)

20/01

14.00-17.00

9.     Open Zuidhovenkerk met gebedsstations en stiltehoek

Locatie: Zuidhovenkerk (Zuidhovenlaantje 4)

20/01

19.30-21.30

10.  Gebed voor missionair en diaconaal werk

Locatie: Evangelische Gemeente Jozua (Sikkelstraat 2)

Aanmelden: secretariaat@samendordt.nl

22/01

10.00-11.00

11.  Stiltewandeling in het Wantijpark

Startlocatie: Wantijpark

Aanmelden: veenbaak@gmail.com

Meer informatie en downloads
De week van gebed wordt in Dordrecht gecoördineerd door de werkgroep Stadsgebed van Missie Dordt. Er is een compleet programmaboekje met de programmering in Dordrecht van dag tot dag. Ga voor meer informatie naar missiedordt.nl/stadsgebed en/of download direct: