Over Stadsgebed

Stadsgebed Dordrecht is in 2003 opgericht door het Evangelisch Contact Dordrecht (ECD). Het ECD is een platform voor ontmoeting en overleg tussen de voorgangers van de verschillende kerken in Dordrecht. Belangrijkste momenten zijn de Week van Gebed (januari), de Nacht voor de Lijdende Kerk (de tweede vrijdag na Pinksteren) en de Dordtse Kroonbede (in de week van Prinsjesdag).

Sinds begin 2011 is het Stadsgebed Dordrecht onderdeel van Missie Dordt. Naast het ECD is nu ook het Platform Dordtse Kerken betrokken, onder andere bij de organisatie van de jaarlijkse Kroonbede.

In Jeremia 29 lezen we hoe de profeet Jeremia vanuit Israël een profetische boodschap moet doorgeven aan zijn volksgenoten die al in ballingschap zijn gevoerd naar Babel.

Bouwt huizen en woont daarin, legt tuinen aan en eet de vrucht daarvan; neemt vrouwen en verwekt zonen en dochters, neemt vrouwen voor uw zonen en geeft uw dochters aan mannen, opdat zij zonen en dochters baren; vermeerdert daar en vermindert niet. Zoekt de vrede voor de stad waarheen Ik u in ballingschap heb doen wegvoeren, en bidt voor haar tot de HERE, want in haar vrede zal uw vrede gelegen zijn. (Jeremia 29:5-7, NBG1951)

De opdracht doet denken aan de psalmwoorden over Jeruzalem (Bidt Jeruzalem vrede toe, Psalm 122:6), maar ze hebben betrekking op het – door-en-door heidense – Babel, de stad die in de bijbel staat voor alles wat Gode-vijandig is (torenbouw, ballingschap; in het laatste bijbelboek staat Babylon in het rijtje antichrist-beest-hoer; het is daar waarschijnlijk een ‘schuilnaam’ voor Rome van waaruit de vervolging van de christenen kwam).

Maar God geeft zijn volk niet de opdracht in Babel met een (vroom) boekje in een hoekje te kruipen en de ‘straftijd’ van de ballingschap uit te zitten; het volk krijgt juist de opdracht zich in de stad vestigen en zich er actief in te zetten voor haar shalom (vrede, welzijn). Mét daarbij de belofte dat het volk zelf in deze shalom zal delen.

Robert Linthicum (City of God, City of satan, Grand Rapids, Mi 1991) vatte de opdracht voor het volk van God samen in vier woorden, die (in het engels) allemaal met een P beginnen:

 • Presence: presentie, in de stad bouwen, wonen, gezinnen stichten, ‘aanwezig zijn’;
 • Prayer: gebed, voorbede;
 • Proclamation: verkondiging, samen met practice de invulling van de opdracht shalom te zoeken;
 • Practice: geloven ‘metterdaad’, hulpbetoon, diaconaat.

Het gebed van een rechtvaardig vermag veel. Zo luidt de belofte uit Jakobus 5:16 (NBG1951, in de NBV: mist zijn uitwerking niet, in de HSV 2011: Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand). En ook aan het gezamenlijk ‘eenparig’ gebed zijn grote beloften verbonden, zie b.v. Mt. 18:19 en Hand. 4:24.

In meerdere steden op deze wereld is dit laatste de afgelopen jaren zichtbaar geworden. Toen voorgangers van gemeenten én hun gemeenteleden elkaar ontmoetten en samen in gebed gingen voor de stad, gebeurden er op meerdere plaatsen hele grote dingen. Ter illustratie de titels van de verhalen die terug te vinden zijn op de site van Tranformations:

 • Cali, Colombia: drugshoofdstad wordt gebedshoofdstad
 • Hemet, Californië: occulte vallei wordt plaats van eenheid
 • Almolonga, Guatemala: dronken bergdorp wordt economisch centrum
 • Umuofai, Nigeria: voorouderverering maakt plaats voor verbond met God
 • Mizoram, India: christelijke enclave met eerlijke politici
 • Bergen, Noorwegen: een stad wordt getransformeerd

 

(Samen) bidden voor de stad is dus een opdracht waaraan grote beloften verbonden zijn. Daarom willen we er ook in Dordrecht ‘werk van maken’

Kernteam

Het kernteam van Stadsgebed is verantwoordelijk voor de organisatie van het initiatief en bestaat uit de volgende leden:

 • Gerdien van Nienes (Voorzitter)
 • Rob Voorstad (Algemeen)
 • Doortje Westerduin (Luisterend Bidden)
 • David van Vugt (Straten van Gebed)

Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.

Jakobus 5:16b

Straten van Gebed

Straten van Gebed is is een nieuw initiatief van Stadsgebed, gestart in het voorjaar van 2021. Door middel van de website www.stratenvangebed.nl bieden we je een hulpmiddel om je te verbinden met andere christenen uit je straat of wijk. Door je aan te melden als host en je huis beschikbaar te stellen voor gebed kunnen medechristenen samen met jou bidden voor jullie straat en wijk. Bid mee en ga ook verschil zien in jouw straat!

Nu we beperkt zijn door het coronavirus is ‘Straten van Gebed’ een unieke gelegenheid om in kleine samenstelling bijeen te komen. Laten we juist nu met elkaar kijken naar wat nog wel kan.

Luisterend Bidden

Stadsgebed organiseert een maandelijkse interkerkelijke bijeenkomst van luisterend bidden. Daarmee onderstrepen we het interkerkelijke karakter en het samen kerk zijn voor de verschillende wijken van de stad. De bijeenkomsten worden gekenmerkt door eenvoud en focus op gebed.

Meer informatie? luisterendbidden@missiedordt.nl