Nieuwsberichten

Nacht van Gebed 2018

Christenen in Dordrecht bidden voor vervolgde christenen. Op vrijdag 1 juni van 20.00 uur tot 3.00 uur in de ochtend van zaterdag 2 juni 2018. Wereldwijd worden miljoenen christenen vervolgd omdat ze geloven in de Here Jezus. Zij vragen keer op keer om gebed. Om daaraan gehoor te geven houdt Open Doors jaarlijks een Nacht van Gebed op diverse locaties in Nederland. Met opzet ’s nachts omdat juist dan veel vervolgde christenen het extra zwaar hebben. Bid mee!
Lees meer

Jummai uit Nigeria na een aanval op haar dorp: “Elke avond zijn we bang dat we ’s nachts wederom worden aangevallen. ’s Ochtends dank ik God telkens opnieuw voor Zijn bescherming.” Als christen maken we deel uit van hetzelfde Lichaam van Christus. Bidt u mee voor uw broers en zusters zoals Jummai? Deze Nacht staan christenen centraal uit onder meer Nigeria, Eritrea, de moslimwereld en Centraal-Azië.

Organisator, Stadsgebed Dordrecht geeft gehoor aan de oproep om te bidden voor vervolgde christenen. In Dordrecht komen christenen evenals vorige jaren, bij elkaar om tijdens de Nacht van Gebed te bidden. We hopen dat veel christenen uit de stad zich aangesproken voelen en van vrijdag 1  juni op zaterdag 2 juni deel willen nemen aan de Nacht van Gebed. U/jij bent van harte welkom.

Om 20.00 uur starten we met aanbidding en lofprijzing. Daarna zullen er verschillende gebedsblokken zijn waarin steeds korte filmpjes worden getoond van een land. Daarna is er tijd van voorbede m.b.v. gebedspunten.  Het is mogelijk om een uur te komen bidden of een paar uur. Je kunt op elk moment  aanhaken en naar huis gaan.  Wanneer je komt bidden en je hebt  geen vervoer naar huis. Dan wordt je thuis gebracht.

De nacht wordt georganiseerd door interkerkelijk Stadsgebed Dordrecht en vindt plaats in de Kruiskerk, Vrieseweg 64 in Dordrecht.

De Nacht van Gebed is een initiatief van Open Doors, een organisatie die vervolgde christenen steunt in meer dan vijftig landen. Meer informatie over de Nacht van Gebed en een overzicht van de gebedslocaties, vindt u op www.opendoors.nl

Van harte welkom om mee te bidden!

Plaats:              Dordrecht
Adres:               Vrieseweg 64
Dag:                  Vrijdag 1 juni 2018
Aanvang:          20.00 uur
Einde:               3.00 uur
Contact:           Emmy Boor
Telefoon:          078-6211487