Nieuwsberichten

Kroonbede 2019

Op maandag 16 september 2019 om 20.00 uur vindt de tweede Dordtse Kroonbede plaats in de Augustijnenkerk (Voorstraat 216, Dordrecht). Tijdens deze interkerkelijke gebedsbijeenkomst – voorafgaande aan Prinsjesdag – zijn er momenten van voorbede voor politiek (bestuur), zorg (eenzaamheid), onderwijs (jeugd) en de multiculturele samenleving.
Lees meer

Sinds het jaar 2000 wordt in Den Haag op de dinsdag voor Prinsjesdag de jaarlijkse Kroonbede georganiseerd. Dit is een laagdrempelige interkerkelijke viering waar burgers en politici gezamenlijk bidden voor het komende regeringsjaar. In 2018 was er voor het eerst een Dordtse variant en wel in de Augustijnenkerk. Gezien de toenmalige grote belangstelling van Dordtse burgers en politici wordt de Dordtse Kroonbede dit jaar opnieuw georganiseerd.

Ds. P. Wansink (Grote Kerk) zal de avond leiden; voorganger J. den Boer (VEG Eljakim) een meditatie verzorgen en het koor van de Filipino Catholic Chaplaincy Dordrecht een muzikale bijdrage. De gebedspunten worden ingeleid door vertegenwoordigers uit diverse maatschappelijke geledingen. De gebeden worden uitgesproken door afgevaardigden uit verschillende Dordtse Kerken.

De organisatie van de Dordtse Kroonbede ligt in handen van de Werkgroep Stadsgebed van Missie Dordt in samenwerking met het Platform Dordtse Kerken.

U bent van harte welkom om deze Kroonbede met ons mee te vieren. De toegang is vrij. Wel zal er een collecte worden gehouden voor de onkosten.