Nieuwsberichten

Kernteamleden gezocht voor Stadsgebed

Samen bidden voor de stad is een opdracht waaraan grote beloften verbonden zijn.

Stadsgebed is opzoek naar nieuwe kernteamleden. Stadsgebed organiseert door het kalenderjaar heen verschillende gebedsmomenten, zoals de jaarlijkse Week van Gebed, de Nacht van Gebed en de Kroonbede. Daarnaast organiseert Stadsgebed ook maandelijkse bijeenkomsten.
Lees meer

Het kernteam is opzoek naar versterking om de gebedsmomenten te kunnen blijven faciliteren en stimuleren.

Wat doet het kernteam?
Het kernteam coördineert de interkerkelijke gebedsbijeenkomsten, onderhoudt contacten met schoolgebedsgroepen en andere gebedsinitiatieven en stimuleert de vorming en toerusting middels cursussen.

Meer informatie?
Voor meer informatie over Stadsgebed, ga naar missiedordt.nl/stadsgebed. Ben je enthousiast geworden of wil je meer weten? Neem dan contact met ons op via coordinator@missiedordt.nl.