Nieuwsberichten

Gebeds10daagse: “Uw Koninkrijk Kome”

Bid mee tussen Hemelvaart en Pinksteren voor 5 mensen

Vanuit Stadsgebed vraagt Missie Dordt aandacht voor de wereldwijde gebeds10daagse “Uw koninkrijk Kome”. Op initiatief van de Anglicaanse Kerk worden christenen sinds 2016 wereldwijd opgeroepen om tussen Hemelvaart en Pinksteren te bidden om de komst van het Koninkrijk. Vele christelijke organisaties zoals de EO en Alpha, maar ook denominaties zoals de PKN, CGK en NGK, roepen christenen op om mee te doen.
Lees meer

10 dagen bidden
Het mooiste dat je voor iemand in je omgeving kunt doen is voor die persoon bidden. En als we bidden, doen we dat met het oog op het Koninkrijk van God, dat mensen Jezus leren kennen. Een uitgelezen kans daarvoor is de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren. De periode waarin de discipelen vol verwachting uitkeken naar de komst van Gods Koninkrijk vanuit de hemel, met de komst van de heilige Geest.

Voor 5 mensen
Tussen Hemelvaart en Pinksteren bidden we samen om de kracht en de vervulling met de heilige Geest. Op die manier zijn we samen gericht op onze hemelse Vader, maar zijn ons bewust dat we op onze eigen plaats getuige zijn van Gods liefde. Tien dagen lang bid je heel specifiek voor vijf mensen in jouw netwerk: een vriend(in) of familielid, je naaste buren of een collega op je werk. Je bidt dat ze Jezus leren kennen.

Waarom zou je meedoen?
Het is een heel praktisch handvat voor christenen, die om hen heen kinderen, buren, kennissen of vrienden hebben die niet in Jezus geloven. Het past bovendien in het kerkelijke jaar. Jezus’ Hemelvaart betekent dat Hij als de hogepriester voorbede doet, en de heilige Geest stuurt. Juist daarom bidden we om de komst van het Koninkrijk. Bekijk deze video

Hoe kun je meedoen?
Bezoek de website izb.nl/uw-koninkrijk-kome. Bestel of download het gebedsdagboek voor je persoonlijke stille tijd, of lees het als gezin aan tafel.