Nieuwsberichten

Dordtse Kroonbede 2018

Sinds het jaar 2000 wordt in Den Haag op de dinsdag voor Prinsjesdag de jaarlijkse kroonbede georganiseerd. Een laagdrempelige interkerkelijke viering waar burgers en politici gezamenlijk bidden voor het komende regeringsjaar. Dit jaar is er voor het eerst ook een Dordtse variant en wel op D.V. maandag 17 september a.s. om 20.00u in de Augustijnenkerk.
Lees meer

Tijdens deze dienst zal er gebeden worden voor onze landelijke en plaatselijke overheid en het Koningshuis. Daarnaast is er gebed voor het basis en voortgezet onderwijs in Dordrecht. Diverse Dordtse voorgangers werken mee aan de viering. Ook is er ruimte voor muziek in de dienst.

De Dordtse kroonbede is een initiatief van het Stadsgebed Dordrecht – onderdeel van de stichting Dordtse Evangelisatie – in samenwerking met het Platform Dordtse Kerken. Het Stadsgebed Dordrecht is in 2003 ontstaan vanuit het Evangelisch Contact Dordrecht. Wat begon met een jaarlijkse gebedsavond is in korte tijd uitgegroeid tot een stevig interkerkelijk gebedswerk met verschillende gebedsbijeenkomsten door het jaar heen. Zo organiseert het Stadsgebed in Dordrecht onder andere de Week van Gebed (mmv MissieNederland en de Raad van Kerken) en de Nacht van Gebed (mmv Open Doors).

U bent van harte welkom deze dienst met ons mee te vieren. De toegang is vrij, wel is er een collecte voor de onkosten.

Plaats:              Dordrecht
Adres:              Augustijnenkerk, Voorstraat 216
Dag:                  Maandag 17 september 2018
Aanvang:         20.00 uur
Einde:               21.00 uur
Contact:           Gerdien van Nienes
Telefoon:        06 – 229 65 229