Nieuwsberichten

24-7 Prayer tijdens Week van gebed in Dordrecht

Meebidden tijdens diverse gebedsactiviteiten en 24-7 gebedsketen

Naar aanleiding van onze inventarisatie van gebedsactiviteiten is er een gevarieerd programma tot stand gekomen met diverse activiteiten in Dordrecht rondom de week van gebed. Dordtse christenen worden uitgenodigd om deel te nemen aan een gebedsbijeenkomst en deel te nemen aan de gebedsketen in de speciaal daarvoor ingerichte 24-7 gebedsruimte.
Lees meer

Week van gebed
De Week van Gebed voor eenheid van christenen is een jaarlijks terugkerende week waarin miljoenen christenen wereldwijd samen bidden. Door gezamenlijk te bidden ervaren we de verbondenheid met God en met elkaar. Tegelijkertijd tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de maatschappelijke uitdagingen in onze voorbeden een plek te geven.

24-7 gebedsketen
Iedere avond organiseert de werkgroep 24-7 Prayer in Dordrecht een gebedsbijeenkomst in de kerkzaal van Immanuel (Lange Breestraat 24-26), die om 20.00 uur begint. Voor meer informatie, zie de website: 24-7prayerdordrecht.com.

Gebedsbijeenkomsten
Overige gebedsbijeenkomsten vinden plaats op verschillende locaties in Dordrecht:
• Kruispunt Reeland (Bankastraat 158)
• Evangelische gemeente Jozua (Sikkelstraat 2)
• Inloophuis de Ander Boeg (M.H. Trompweg 235)
• Ontmoetingskerk (Slangenburg 5)
• Kandelaarkerk (Van Eesterenplein 230)
• Wijk Wilgenwende (Heerenhuis 1)

Gedetailleerde informatie over locaties, tijden en het programma is vanaf maandag 15 januari te vinden op de speciaal hiervoor ingerichte website weekvangebeddordrecht.nl. Iedereen is van harte welkom om mee te bidden.

Persoonlijk meebidden
Het is ook mogelijk om persoonlijk mee te bidden met behulp van het handige A5-boekje. Elke dag biedt een reflectie over het thema en worden gebedspunten aangereikt. Ideaal voor gebruik tijdens stille momenten of bijvoorbeeld tijdens maaltijden. Het gebedsboekje voor de Week van Gebed is zowel digitaal als fysiek te bestellen op de landelijke website.