Onze missie

Samen bidden voor de stad is een opdracht waaraan grote beloften verbonden zijn. Stadsgebed wil mensen stimuleren om te bidden; om samen te komen met christenen van alle gezindten om te bidden voor hun stad, hun school en hun straat.

Over Straten van Gebed

Zoekt de vrede voor de stad (..), en bidt voor haar tot de HERE, want in haar vrede zal uw vrede gelegen zijn.

Jeremia 29:5-7

Hoe doen we dat?

Stadsgebed organiseert door het kalenderjaar heen verschillende gebedsmomenten: de jaarlijkse Week van Gebed (m.m.v. Missie Nederland), de Nacht van Gebed (m.m.v. Open Doors) en de Kroonbede (i.s.m. het Platform Dordtse Kerken). Daarnaast zijn er de maandelijkse bijeenkomsten Luisterend Bidden en het initiatief Straten van Gebed. Het kernteam onderhoudt contacten met schoolgebedsgroepen en andere gebedsinitiatieven en stimuleert de vorming en toerusting, bijvoorbeeld middels de cursussen Luisterend Bidden of de Prayercourse.