Nieuwsberichten

Terugblik Zomerlicht op de Staart

Thema: ‘Van wie ben jij er één?’

Maandag 7 augustus begon op de Staart, in en bij de Petruskapel het Zomerlicht. Een week vol activiteiten voor kinderen, tieners en volwassenen georganiseerd door buurtbewoners en het Staartlichtteam. Het thema ‘van wie ben jij er één?’ omlijst met afbeeldingen van schapen, verwijst naar Dordtse schapenkoppen én de Goede Herder die voor Zijn schapen zorgt. Lees hier het verslag:
Lees meer

 

Elke ochtend was er kinderclub. Op maandag stond de gelijkenis van de Goede Herder centraal en hebben we na het Bijbelverhaal een schapenmasker geknutseld. Samen met wat tieners is er toen gezellig geknutseld of spelletjes gedaan.

In de middag was er tienerclub. Op maandag, woensdag en donderdag draaiden we een programma van Rock Solid. De tieners hadden veel plezier en waren heel nieuwsgierig als de Bijbel openging. We hebben contact gemaakt met 12 fantastisch leuke tieners met wie we vanaf september op de vrijdagavond tienerclub gaan draaien. Op dinsdagmiddag was er een sportieve activiteit en op de vrijdagmiddag kwam Romy van der Spoel die met de tieners het spel WIN – WIN speelde.

Elke avond was voor iedereen die meewilde doen een activiteit: creatief namaken van muurschilderingen in Dordrecht, mimeteam, voetbal en volleybal, tuinentocht en een bootcamp.

Een week vol plezier en mooie gesprekken. Een week waarin we Gods Woord openden en Zijn liefde konden uitdelen. We kijken dankbaar terug op zoveel zegen! En met Gods zegen gaan we ook de toekomst hoopvol tegemoet. Vanaf september draaien om de week de kinder- en de tienerclub en we hopen vanaf oktober elke eerste zondag van de maand een samenzijn met de buurtbewoners te organiseren.

Meedoen en meer info?
Om dit werk op de Staart mogelijk te maken is jouw bijdrage van groot belang. Word vrijwilliger bij Staartlicht of doneer! Wil je meer informatie? Neem dan contact op via staartlicht@missiedordt.nl.