Over Staartlicht

Staartlicht is een zogenoemde pioniersplek; als pioniers willen wij met de inwoners van de Staart tot een hechte gemeenschap komen. Samen kunnen we een beweging vormen van mensen die licht aan de horizon zien, met uitzicht op een betere wereld. We delen het goede leven met jongeren en buurtbewoners. Het integrale buurt- en jongerenwerk biedt Staartenaren concreet een luisterend oor, aandacht en perspectief door middel van onze activiteiten. Als inspiratiebron fungeert voor ons de Bijbel, waarin God zich als een God van liefde, ontferming en gerechtigheid laat zien.

Staartlicht is er voor iedereen op De Staart. ‘Niemand uitgezonderd’ staat bij ons hoog in het vaandel. Met onze activiteiten richten wij ons allereerst op jongeren. Vooral zij hebben doorgaans behoefte aan ondersteuning. Hoe bieden we jongeren die ondersteuning zonder andere inwoners uit het oog te verliezen? Vanuit een integrale en informele aanpak bieden we hen een platform, waarmee we ook ouders en buurtbewoners bereiken. Zo bouwen we samen met jong en oud(er) aan een ‘gemeenschap’ op de Staart.

Staartlicht is ontstaan vanuit een samenwerking tussen het buurtwerk op de Staart vanuit de NGK Kandelaarkerk en het jongerenwerk van Youth for Christ Dordrecht onder de paraplu van de stichting Missie Dordt. In de pioniersplek wordt samengewerkt met de PKN Petruskapel (als eigenaar van het gebouw), de PKN Dubbeldam ‘De Wijnstok’ (als zendende kerk) en de PKN landelijk (als pionierbegeleider).

Staartlicht organiseert activiteiten voor jong en oud met een laagdrempelig karakter. Door die laagdrempeligheid komen we met veel inwoners op een informele wijze in aanraking. Daarmee bieden we een luisterend oor en vervullen we een preventieve functie in de buurt. Buurt- en jongerenwerkers leggen contact met de doelgroep in hun leefwereld, bieden ontwikkelingskansen, signaleren vroegtijdig ondersteuningsbehoeften en verwijzen door als specialistische hulp nodig blijkt. Hierbij wordt samengewerkt met ouders, scholen, politie, hulpverlening en de buurt.

BRIM methode

Staartlicht werkt volgens de BRIM-methode van Youth for Christ. BRIM staat voor:

Behoeftegericht

Naast een vast activiteitenaanbod proberen we gericht in te spelen op wat jongeren en buurtbewoners nodig hebben. Dit bepalen we zoveel mogelijk samen. Daarbij luisteren we niet alleen naar de directe vraag, maar kijken we ook naar onderliggende behoeftes.

Relationeel

Door met jongeren en buurtbewoners op te trekken bouwen we aan vertrouwensrelaties. Pas binnen zo’n relatie is er ruimte om van elkaar te leren en je verhalen en geloof te delen. We geven daarbij zelf het goede voorbeeld in het omgaan met tijd, geloof, geld en relaties.

Integraal

We helpen jongeren en buurtbewoners zich te ontwikkelen op sociaal, fysiek, psychisch en geestelijk vlak. We zijn ons ervan bewust dat elk terrein van ons leven invloed heeft op andere terreinen. Ze zijn met elkaar verbonden. Dat noemen we integraal werken.

Missionair

Wij nemen jongeren en buurtbewoners mee in het leven volgens christelijke waarden. Liefde, geduld, trouw en vergeving vormen de basis van waaruit jongeren groeien. We willen – met al onze tekortkomingen – met elkaar omgaan zoals Jezus met ons omging.

Aan alle mensen op de Staart liefde en gezelligheid brengen en laten zien wie Jezus voor hen is.

Annelies Brik, kinderwerker

Pioniersteam

De activiteiten van Staartlicht worden gecoördineerd door een bevlogen pioniersteam. Dit team is méér dan alleen een activiteitencommissie. De leden vormen samen een kleine kern van geloof, hoop en liefde. Met een team aan vrijwilligers geven zij de visie van Staarlicht handen en voeten in de wijk.

Het pioniersteam bestaat uit:

  • Eelko Kooistra, voorzitter
  • Annelies Brik, kinderwerker
  • Henry Schutte, jongerenwerker
  • Theo Oostenrijk, afgevaardigde PKN Petruskapel


Stuurgroep

Staartlicht kent een eigen stuurgroep. Daarin zijn afgevaardigden vanuit de verschillende betrokken partijen vertegenwoordigd. De stuurgroep richt zich op de strategische aansturing van de pioniersplek. Twee keer per jaar evalueert de stuurgroep de voortgang en worden de plannen besproken.

De stuurgroep bestaat uit:

  • Dirk Frans (PKN ‘De Wijnstok’)
  • Eelko Kooistra (Pioniersteam Staartlicht)
  • Gert Schouten (PKN Landelijk)
  • Harm Jonker (Youth for Christ)
  • Rik van der Linden (NGK Kandelaarkerk)
  • Wiebe van Horssen (Missie Dordt)