Nieuwsberichten

Aanstelling Annelies Brik

Kinderwerker Pioniersplek Staartlicht

 

Per 1 augustus is Annelies Brik gestart als kinderwerker bij Pioniersplek Staartlicht. Zij was al nauw betrokken bij het kinderwerk aldaar en zal nu samen met Henry Schutte en een team aan vrijwilligers invulling geven aan het buurtgerichte kinder- en jongerenwerk van waaruit ook de ouders en wijkbewoners bereikt mogen worden.
Lees meer

Youth for Christ

Pioniersplek Staartlicht is ontstaan vanuit een samenwerking tussen Youth for Christ, Missie Dordt, PKN Dubbeldam ‘De Wijnstok’, PKN ‘De Petruskapel’ en NGK ‘De Kandelaarkerk’. Annelies en Henry zijn beiden in dienst bij Youth for Christ en gedetacheerd op Pioniersplek Staartlicht onder Missie Dordt.

Raak betrokken!
Wil je betrokken raken bij Pioniersplek Staartlicht? Neem dan voor meer info contact op met Annelies en Henry via staartlicht@missiedordt.nl.