Over Samen zingen in de buurt

Samen zingen in de buurt is ontstaan vanuit de Zondagavondzang en heeft tijdens de coronatijd vanuit Missie Dordt openlucht zangmomenten in verschillende wijken gefaciliteerd. Zingen verbindt met God en elkaar. Met zang in de open lucht of op publieke locaties wordt het evangelie van Jezus zingend doorgegeven.

Samen zingen heeft een lange historie. In de jaren 60 werd in het Refaja ziekenhuis gestart met zingen ter bemoediging van patiënten. Vele jaren zingen we nu al in Woonzorgcentrum PZC Crabbehoven. Sinds het najaar van 2021 is De Prinsemarij een nieuwe locatie, waar Hervormd Krispijn samen met Salios enthousiast het initiatief nam. In het najaar van 2022 volgden de Hervormde Wijkgemeente De Andreaskerk en Christengemeente Op De Rots met zangmomenten in Het Waterwiel.

Zowel bewoners als personeel van de zorgcentra en woonlocaties waarderen onze komst. Bij de start krijgt iedereen een kopje koffie, thee of limonade. Ook omwonenden zijn van harte uitgenodigd. In 2024 is daarom het initiatief verbreed tot samen zingen in de buurt, gericht op de ontmoeting tussen bewoners en omwonenden, tussen jong en oud. Het is prachtig om door muziek geraakt te worden en anderen te kunnen bemoedigen.

 

 

 

 

 

Zingen is twee keer bidden. Onze wens is dat die God, waarvan we zingen voor ieder persoonlijk het rustpunt van hun hart en leven mag zijn. Alleen in Hem is er vreugde voor jong en oud, daar ligt zoveel Rijkdom!

mevrouw Vink, vrijwilliger Samen zingen in de buurt

Kernteam

Samen zingen in de buurt is een bottom-up initiatief met voor elke locatie een eigen coördinator en muzikanten. De coördinatoren voor de drie vaste zanglocaties zijn:

  • Ad Euser (Samen zingen in Crabbehof)
  • Alcon La Soe (Samen zingen in Krispijn)
  • Mareine Mijnders (Samen zingen in Wielwijk)

 

Woonzorgcentrum Crabbenhoven

Woonzorgcentrum Crabbenhoven
Groen van Prinstererweg 38
3317 SP Dordrecht

Woonlocatie De Prinsemarij

Woonlocatie De Prinsemarij
Nassauweg 4
3314 JR Dordrecht

Woonlocatie Het Waterwiel

Woonlocatie Het Waterwiel
Admiraalsplein 700
3317 NJ Dordrecht