Onze missie

Samen met buurtgenoten zingen over Jezus op verschillende locaties: dat is waar Samen zingen in de buurt voor staat. Dit initiatief, voorheen bekend als de Zondagavondzang, heeft zich ontwikkeld tot podium voor interkerkelijke zangmomenten in, met en voor de buurt. Stadsgenoten kunnen in hun eigen buurt meezingen, musiceren of luisteren. Het repertoire varieert van klassieke gezangen tot hedendaagse lofliederen. Bezoekers kunnen ook verzoeknummers doorgeven. De zangmomenten zijn voor jong en oud en bedoeld tot eer van God, als zingende zegen voor elkaar en omwonenden. Iedereen is van harte welkom!

                  Zing, zing, zingen maakt blij,

                 Zingen van Jezus, vrolijk en vrij.

Samen met buurtgenoten zingen, musiceren en luisteren naar christelijke liederen

Hoe doen we dat?

Samen zingen in de buurt biedt een podium voor terugkerende en eenmalige zangmomenten in, met en voor de buurt. Momenteel zijn er drie terugkerende zangmomenten op zondagavond, namelijk in Crabbehof, Krispijn en Wielwijk. Daarnaast is het ook mogelijk om een eenmalig zangmoment in jouw buurt te organiseren, zowel in de open lucht als op een binnenlocatie. Wij faciliteren dan de stadsbrede communicatie.

Iedereen is welkom
De groep zangers en muzikanten is gevarieerd in leeftijd en achtergrond. Sommigen zijn kerkelijk betrokken, voor anderen is het een mooie gelegenheid om via liederen kennis te maken met het evangelie van Jezus. Neem gerust buren en stadsgenoten mee.

Vindt tweewekelijks plaats op zondagavond van 19.00 tot 19.45 (inloop vanaf 18.50) in het atrium van Woonzorgcentrum PZC Crabbehoven (Groen van Prinstererweg 38). We maken gebruik van de liedbundel Johannes de Heer, en aanwezigen kunnen verzoeknummers indienen.

Komt elke tweede zondag van de maand samen van 19.00 tot 19.45 (inloop vanaf 18.50) op het woonplein van Woonlocatie De Prinsemarij (Nassauweg 4). Hier gebruiken we de liedbundel Hemelhoog, en ook hier kunnen aanwezigen verzoeknummers indienen.

 

Vindt elke eerste zondag van de maand plaats van 19.00 tot 19.45 (inloop vanaf 18.50) in de ontmoetingsruimte van Woonlocatie Het Waterwiel (Admiraalsplein 700). Tijdens deze bijeenkomsten gebruiken we diverse liedbundels.

Het is ook mogelijk om incidenteel of structureel een zangmoment te organiseren in jouw wijk. Het uitgangspunt hierbij is een breed interkerkelijk karakter, gericht op de buurt. Wij brengen dergelijke zangmomenten graag stadsbreed onder de aandacht.

Samen zingen maakt blij; zingen van Jezus, vrolijk en vrij

Nieuws

Activiteiten

Geen evenementen gevonden!

Volg ons op facebook