Nieuwsberichten

Zondagmorgenzang op Eerste Paasdag

Lees meer

Paasmorgen hebben de vrijwilligers, de zangers en de bewoners elkaar mogen vertellen en ervan gezongen: Jezus leeft!
Met het laatste lied wat er die ochtend gezongen werd, kregen de zangers en bewoners een opdracht mee; net zoals Jezus zijn discipelen een opdracht heeft gegeven.

Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar,
wat wij hier beleden,
samen met elkaar.
Aan uw dagelijks leven,
uw gezin, uw werk,
wilt u daaraan geven,
dan bent u Gods kerk.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.

Na het zingen werd er met elkaar genoten van een heerlijk Paasontbijt.

Weet je dat we op jou wachten?
Om de week zingen we in Crabbehoven. De eerstvolgende avonden zijn op 8 en 22 mei. We beginnen om 19.00 uur in het Atrium.
Zie de agenda op de website voor de actuele data en eventuele andere locaties waar gezongen wordt.

De bewoners en vrijwilligers zien naar je uit!

Meer informatie?
www.missiedordt.nl/zondagavondzang
zondagavondzang@missiedordt.nl