Nieuwsberichten

Zondagavondzang rooster najaar 2023

Zing mee op drie verschillende plekken

Ook in het najaar van 2023 wordt er vanuit het initiatief Zondagavondzang weer gezongen in Crabbehoven, de Prinsemarij en het Waterwiel. Noteer de datums alvast in je agenda en zing mee!
Lees meer

Rooster najaar 2023

In Crabbehoven wordt er tweewekelijks gezongen. In de Prinsemarij en het Waterwiel wordt er iedere tweede zondag van de maand gezongen. 

Meer info en contact?
Ga voor meer info over de Zondagavondzang naar de website missiedordt.nl/zondagavondzang of mail naar zondagavondzang@missiedordt.nl.