Nieuwsberichten

Ga je zingend mee op reis?

Zondagavondzang in Crabbehoven en De Prinsemarij

De organisatoren van de Zondagavondzang, een initiatief van Missie Dordt, nemen je graag zingend mee op reis. Welkom a.s. zondag 10 april 2022 om 19.00 uur in Crabbehoven of De Prinsemarij, waar uit volle borst gezongen wordt.
Lees meer

PZC Crabbehoven
Iedere 14 dagen is er om 19.00 uur zingen in het Atrium van PZC Crabbehoven (Groen van Prinstererweg 38, Dordrecht). We zingen daar liederen uit de bundel van Johannes de Heer, zoals ‘Waarheen, pelgrims, waarheen gaat gij’. Het is eigenlijk niet te ontkennen dat we met z’n allen op reis zijn en daarbij de vraag kunnen stellen: waar is die reis dan heen?

Waarheen, pelgrims, waarheen gaat gij,
’t Oog omhoog en hand in hand?”
Wij gaan op des Konings roepstem,
Naar ons huis en Vaderland.
Over bergen en door dalen
Gaan wij naar die blijde zalen,
Gaan wij naar die blijde zalen
Van Gods huis in ’t Vaderland.
Gaan wij naar die blijde zalen
Van Gods huis in ’t Vaderland.

Reis je mee naar Gods huis in ’t Vaderland? Als je naar een ander land reist moet je wel over een geldig paspoort beschikken! Ook daar zijn liederen over geschreven die we zullen zingen. Reis je verder mee? Kom dan 10 april en zing mee!

De Prinsemarij
Ook in De Prinsemarij wordt samen gezongen en wel iedere tweede zondag van de maand om 19.00 uur. In De Prinsemarij wordt gebruik gemaakt van de bundel ‘Hemelhoog’. Ook daar van harte welkom om zingend mee te gaan op reis.

Meer informatie?
Website: missiedordt.nl/zondagavondzang
E-mail: zondagavondzang@missiedordt.nl