Nieuwsberichten

Eens zal op de grote morgen klinken het bazuingeschal!

Kent u dat vers? Eens zal het gebeuren! Ziet u er naar uit? Zult u buigen of vluchten voor die heerlijkheid? Weet u wie hier echt naar uitziet ? Dat is Jezus Christus onze verlosser
Lees meer

In lied 769 zingen we

O, soms voel ‘k een sterk verlangen,
heimwee in mijn hart onstaan;
‘k vraag mij af dan, dierb’re Heiland,
zijt Gij reeds op weg gegaan?
Neen, het zal niet lang meer duren;
Hij verlangt nog meer dan wij.
“Maranatha!” blijve ’t wachtwoord
voor een elk, maar ook voor mij.

Zingt u/jij graag, of luistert u graag, kom dan geheel vrijblijvend eens een keertje kijken om mee te zingen of te luisteren. De laatste paar keren mochten we ons verblijden in de opkomst van de vele vrijwilligers. Met jong en oud mogen we elke zondag de liederen zingen.

Vooral in verzorgingshuis Crabbehoff zien we een toename van de zangers. Heel fijn om met een grote groep in deze prachtige ruimte liederen te zingen. Dat het niet zomaar liederen zijn is bekend, we mogen liederen zingen voor de bewoners maar zeker ook voor onszelf waarin we opgebouwd worden in ons persoonlijk geloof. Er is altijd ruimte om het door u gekozen lied met elkaar te zingen.

Het kerstfeest komt er weer aan en daarbij hebben we toch wel een traditie opgebouwd om op eerste kerstdag om 6.00 uur in de morgen het atrium van verpleeghuis Crabbehoff te vullen met kerstzang om zo de bewoners te wekken met onze kerstliederen. Als dank hiervoor krijgen we een ontbijt aangeboden in het restaurant van Crabbehoff. Ook hierbij bent u/jij van harte welkom. Laat wel even weten als je komt zodat de organisatie het in kan plannen.

Robayba*

Naast deze prachtige activiteit hebben we nog een mooie bijkomstigheid, namelijk het collectebusje voor het bestrijden van de onkosten. Na aftrek van de onkosten blijft er elk jaar een prachtig bedrag over dat we aan een goed doel schenken. Voor het komende jaar willen we er een sponsorkind van onderhouden. We hebben hiervoor contact gelegd met Stichting Woord en Daad te Gorinchem. Zij hebben de 6 jarige Robayba Aleminn Denu aan ons toegewezen. Hieronder ziet u Robayba Alemin Denu en door uw bijdrage is het mogelijk dat zij leert lezen en schrijven.

Voor Robayba zal sponsoring het verschil betekenen voor het gezin waar ze uit komt. Naast het christelijke onderwijs ontvangt zij ook kleding, medische zorg en elke dag een maaltijd. Ook wordt gekeken hoe de familie van Robayba op andere wijze hulp kan krijgen om uit de armoedespiraal te ontsnappen.

Allen een hartelijke groet
Namens de werkgroep “zondagavondzang”

Ad Euser, coördinator

 

* in 2020 hebben we helaas door gebrek aan inkomsten onze sponsoring van Robaya moeten beëindigen.