Over Ontmoeting met Vrouwen

OMV wil vrouwen op een laagdrempelige, ongedwongen en ontspannen manier bij elkaar brengen.

We willen met elkaar in gesprek gaan over levens- en geloofsvragen. Het is een interkerkelijke bijeenkomst voor vrouwen van alle leeftijden, waarbij achtergrond niet uitmaakt.

We zoeken samen naar verdieping en bemoediging, en willen even opademen in de hectiek van alle dag. Samen zingen en bidden we. 

We hopen en wensen, dat deze ochtend ons samenbindt, dat we worden opgebouwd en toegerust vanuit Gods Woord, tot opbouw van Gods koninkrijk.

Kernteam

Het kernteam van Ontmoeting met Vrouwen is verantwoordelijk voor de organisatie van het initiatief en bestaat uit de volgende leden:

  • Hanneke Klop
  • Annemarie van Oudenaarden
  • Cora van Enennaam
  • Riëtte Bunk
  • Louise Blom
  • Linda Vink

Vrouwen worden geprikkeld om na te denken over de diepere dingen van het leven.