Nieuwsberichten

Mieke over Ontmoeting met Vrouwen

Samenkomen met allemaal vrouwen rondom de Bijbel. Dat is de werkgroep Ontmoeting met Vrouwen. Tweemaal per jaar wordt een inspirerende spreker uitgenodigd en komen ruim tweehonderd vrouwen uit heel christelijk Dordt bij elkaar in de Open Hof om te luisteren, bidden en te zingen.
Lees meer

Mieke (65) is ruim twintig jaar betrokken geweest bij deze voor haar heel bijzondere ochtenden. ,,We hebben dingen van God ervaren.” ,,Het is zo mooi om te zien hoe op zo’n ochtend honderden vrouwen bijeenkomen uit allerlei verschillende kerken en hoe er vooral wordt gefocust op hetgeen we gemeenschappelijk hebben”, vindt Mieke. ,,Waar je kerkt doet niet ter zake. Vrouwen van evangelische tot bondskerken komen samen rond de Bijbel; het Boek dat ons allemaal bindt.

Mieke heeft mooie dingen mogen ervaren tijdens de jaren dat ze zich inzette als penningmeester voor de werkgroep. ,,Wonderlijke dingen waarin we Gods hand zagen. Dan zie je dat je de ochtenden niet alleen organiseert voor je eigen pleziertje, maar dat Hij er ook een plan mee heeft.” Dat was iedere keer weer te zien in hoe alles op zijn plaats viel op zo’n ochtend. ,,Dat je voorafgaand aan een ochtend nog even alles doorneemt en dat de spreker, die er dan voor het eerst bij is, vertelt dat waar wij het over hebben precies is waar hij of zij mee bezig is geweest. Dat het precies in het plaatje past. Dat vind ik heel bijzonder.” Ook dat het financiële plaatje steeds weer rondkwam, vind Mieke heel bijzonder.

,,Daar hield ik me als penningmeester natuurlijk het meest mee bezig. Zo’n ochtend met ruim tweehonderd vrouwen kost niet niets. De kosten voor de spreker, locatie en aankleding zijn door de jaren flink opgelopen.” Toch kwamen er steeds weer genoeg giften binnen. ,,Dat vind ik best bijzonder.” Al ging het ook wel eens een jaar wat minder. ,,Dan was de opkomst slecht en dachten we eraan of we niet moesten stoppen. De keer erna werd het dan opeens weer beduidend drukker. Een teken voor ons om toch door te gaan.”

Mieke hoopt dat de ontmoetingen nog lang op deze manier door kunnen gaan. ,,Je ziet dat het tot opbouw is van de vrouwen die komen, maar ook van de vrouwen die eraan meewerken. Het is zo mooi om zo met je geloof bezig te zijn. En soms lijkt het misschien dat iets geen uitwerking heeft, maar God heeft een plan”, vertelt Mieke die zelf geen christelijke opvoeding had, maar ooit geraakt is door kinderwerk op de camping. ,,Tijdens die kinderclub heb ik iets ervaren wat ik nog nooit had meegemaakt, dat heb ik altijd met me meegedragen en is de basis geweest voor mijn geloof. Dus, al lijkt je inzet geen zin te hebben, houdt vol, God gaat ermee aan de slag.”