Nieuwsberichten

Zomernieuwsbrief Platform Dordtse Kerken

Actuele informatie, terugblikken en aankondigingen

Missie Dordt werkt als netwerkorganisatie nauw samen met o.a. het Platform Dordtse Kerken. Graag brengen wij de zomernieuwsbrief onder de aandacht met actuele informatie, terugblikken en aankondigingen.
Lees meer

In de nieuwsbrief kan je o.a. meer lezen over de visie op gebedshuizen in Dordrecht, het gesprek met het gemeentebestuur d.d. donderdag 7 september, de jaarvergadering van het platform d.d. 28 september, een terugblik op Keti Koti in Dordrecht 1 juli jl., de publieksprijs kerk en interieur, de netwerklunch migrantenkerken, de kroonbede, het Prinsjesdagontbijt en een lezing over 300 jaar OKK in Dordrecht.

Klik hier voor het lezen van de nieuwsbrief.