Nieuwsberichten

Verslag RTV Dordrecht van Prinsjesdagontbijt


Koffie, croissants en maatschappelijke breinbrekers

Op 19 september kwamen ruim 50 mensen in het gebouw van Jozua bij elkaar voor het jaarlijkse Prinsjesdagontbijt. Het doel is om de ‘verbinding’ te zoeken om daar vervolgens ‘handen en voeten’ aan te geven in de praktijk. Dat is waar Missie Dordt als stadsbreed missionair netwerk ook voor staat én gaat. Tijdens de vroeg bijeenkomst stond de vraag centraal: “hoe kunnen we de kloof overbruggen?” RTV Dordrecht maakte een verslag.
Lees meer

Prinsjesdagontbijt in Dordrecht
Het Prinsjesdagontbijt in Dordrecht is een initiatief van het Platform Dordtse Kerken, GIDS netwerk en Missie Dordt. De gasten zijn afkomstig vanuit vele maatschappelijke geledingen, van bedrijfsleven tot zorg en onderwijs en van kerken tot serviceclubs en sport. Kenmerkend is dat de deelnemers zich verbonden voelen, vanuit een christelijke geloofsovertuiging en/of eigen levensbeschouwing, en zich willen inzetten voor de stad.