Nieuwsberichten

Verslag informatieavond ICF Dordrecht

Zegenrijke en verbindende avond over meerkleurig kerk zijn in Dordrecht

Op donderdag 25 april jl. vond er een zegenrijke informatieavond plaats over de oprichting van een International Christian Fellowship (ICF) in Dordrecht. Deze avond, georganiseerd door het kernteam onder Missie Dordt in samenwerking met ICP Nederland, trok ongeveer 40 aanwezigen, waaronder afgevaardigden van verschillende kerken, betrokkenen bij intercultureel werk en geïnteresseerden.
Lees meer

Gevarieerd programma
De avond bood een gevarieerd programma onder leiding van Wiebe van Horssen van Missie Dordt en Hans Euser van ICP Nederland. Na een hartelijk welkom en een Bijbelse reflectie gebaseerd op Efeze 3 over het waarom, wat en hoe van intercultureel kerk-zijn, volgde een interactieve sessie over verschillende thema’s, afgewisseld met lofprijzing en ontmoetingen. Het slotakkoord was een moment van verbondenheid waarbij we gezamenlijk het ‘Onze Vader’ baden in onze eigen taal. Daarna was er een informeel samenzijn, waarbij een gedeelde wens werd gevoeld om dit initiatief verder te ontwikkelen.

Thema’s en dilemma’s
Belangrijke onderwerpen waren onder meer het vaststellen van de doelgroep, de focus op evangelisatie versus diaconaat, en het bepalen van het DNA en de identiteit van de ICF. Daarnaast werden verschillende modellen voor de opzet van de ICF besproken, met een nadruk op het interkerkelijke netwerkmodel zoals toegepast door de ICF in Veenendaal. Het kernteam benadrukte de cruciale rol van betrokkenheid van kerken en individuen. Hierbij worden kerken gevraagd om bijdragen te leveren aan het zogenoemde 5G-netwerk met gesprek (contact), gebed (voorbede), gelovigen (vrijwilligers), gebouwen (locatie) en geld (ondersteuning).

Verslag en meer info
Klik hier om het verslag van deze avond te downloaden. We kijken uit naar de voortzetting van dit prachtige initiatief om een interkerkelijke en interculturele Christus-gecentreerde gemeenschap te vestigen op het eiland van Dordrecht. Heb je vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht en het verslag? Neem dan contact op met Wiebe van Horssen via w.vanhorssen@missiedordt.nl of bel 06-28196630.