Nieuwsberichten

Uitnodiging Prinsjesdagontbijt 2022

Thema: “De kloof overbruggen”

Na het succesvolle ontbijt in 2021 verheugen we ons als comité op het ontbijt van 20 september aanstaande. De locatie waar we vorig jaar gastvrij werden ontvangen is opnieuw beschikbaar.
Lees meer

Prinsjesdagontbijt 2022
Het ontbijt vindt plaats op 20 september van 7.00-9.00 uur bij EG Jozua, Sikkelstraat 2 in Dordrecht. Het Prinsjesdagontbijt wordt georganiseerd door het Platform Dordtse Kerken i.s.m. het Gidsnetwerk en Missie Dordt en heeft als thema: “De kloof overbruggen”.

Erik Borgman
Als spreker zal dit jaar de Dominicaanse theoloog Erik Borgman (hoogleraar Publieke Theologie aan de Tilburg University) optreden. Hij zal spreken over de recente encycliek van paus Franciscus “Fratelli tutti”. Paus Franciscus gaat hier in op het belang van broederschap en sociale vriendschap. Hij doet dit onder meer aan de hand van het werk van Franciscus van Assisi.

Muziek en gebeden
De bijdragen worden omlijst door muziek verzorgd door Hans Okkerse. Er is aan de ontbijttafel ruimte om standpunten uit te wisselen en om te netwerken. Ook wordt er een moment ingelast, waarbij we wensen en gebeden uitspreken voor onze stad. We hopen dat je op deze ochtend opnieuw geïnspireerd raakt om gezamenlijk het goede te zoeken voor onze stad.

Aanmelden
Aanmelden kan via info@dordtsekerken.nl onder vermelding van naam, contactgegevens en eventuele dieetwensen. De kosten bedragen € 10,00 over te maken bij aanmelding op rekeningnummer NL07INGB0004277497 t.n.v. de stichting Platform Dordtse Kerken.