Nieuwsberichten

Uitnodiging brainstorm samen buurtgericht christen-zijn

Ben jij een Dordtenaar met visie voor jouw buurt? Welkom bij de brainstorm!

Hoe kan Missie Dordt buurtgerichte bewegingen in Dordrecht stimuleren en faciliteren? Daarover willen wij graag medio januari-februari nadenken in een brainstorm. Wij zoeken Dordtenaren die visie en verlangen hebben om van betekenis te zijn in de buurt en samen een plan willen uitrollen om in alle ‘buurten’ van Dordrecht het licht van Jezus te laten schijnen.
Lees meer

Buurtgericht
Met het initiatief buurtgericht wil Missie Dordt bottom-up netwerken van christenen in de wijken, buurten en straten van Dordrecht stimuleren en faciliteren. Netwerken van gebed voor de buurt; van goed nieuws en sociale actie. Netwerken die in verbinding staan met de vindplaatsen in de wijk; netwerken van waaruit allerlei laagdrempelige activiteiten worden georganiseerd, met en voor de buurt, zoals nu volop gebeurd rondom kerst.

Brainstorm
De vraag is, hoe maken we dit verlangen concreet? En hoe zijn we ondersteunend aan de tientallen initiatieven die er al zijn in de wijken en buurten van Dordrecht. Tijdens de brainstorm willen we daar samen over nadenken en luisterend bidden. Missie Dordt is graag dienstbaar aan bottom-up initiatieven in de stad. Heb jij daar visie voor? Dan is dit een mooie kans om samen met Missie Dordt aan tafel te gaan en jouw input te leveren.

Inspiratie
Wil je eerst zelf eens inspiratie opdoen? Kijk dan op 14000 buurten.nl. Evangelisatie begint heel dichtbij! Spreekt het je aan om in jouw buurt van betekenis te zijn? Doe dan mee met de brainstorm en stuur voor 5 januari een mail naar Wiebe van Horsen via w.vanhorssen@missiedordt.nl.