Nieuwsberichten

Paasbloemengroet ‘Uit liefde voor jou’

Wie begroet jij met Pasen? Missie Dordt faciliteert ook dit jaar een paasbloemengroet vanuit de Dordtse Kerken. De groet bestaat uit een bosje bloemen (tulpen, narcissen of een roos) en een kaartje. Het doel van de groet is om buurtgenoten en wijkbewoners te groeten en zo iets van Pasen te delen. De Paasgroet wordt ondersteund door een ‘Welkom in de kerk’ campagne, bestaande uit een commercial, A0-borden en advertenties.
Lees meer

Paasactie 2023: bloemengroet en campagne

Ook dit jaar willen we vanuit de Dordtse kerken met Pasen mensen (hernieuwd) welkom heten in de kerk en een bloemengroet bezorgen met de boodschap: Uit liefde voor jou! De Paasactie 2023 bestaat uit twee onderdelen: een campagne-actie en een paasbloemengroet. Missie Dordt faciliteert en coördineert de actie. Kerken kunnen zich aanmelden t/m 24 maart 2023. Van de deelnemende kerken wordt het volgende verwacht:

  1. Aanmelden
  2. Afhalen
  3. Uitdelen 
  4. Bijdragen

Lees meer daarover in het bijgesloten projectplan: Paasactie 2023!
Wij hopen dat dit stadsbreed ondersteunend mag zijn aan een hoopgevend Paassignaal. Graag zijn wij dienstbaar aan het missionaire werk in de stad. 

Video Welkom in de Kerk

Voor de campagne-actie is de volgende video gemaakt. Bekijk de video hier.

Meer informatie?

Bekijk voor meer informatie het projectplan. Neem voor vragen en/of opmerkingen contact op met onze missionair coördinator Jelle ’t Lam via coordinator@missiedordt.nl of 06-82067713.