Nieuwsberichten

Nieuwe video Missionair Platform

Een promotievideo van elk initiatief

Missie Dordt is (in navolging van Samen Dordt) bezig om elk initiatief vast te leggen op beeld. De eerste video is gereed en nu te zien op YouTube.
Lees meer

In samenwerking met Luino Visuals wordt hard gewerkt aan de promotievideo’s van de initiatieven van Missie Dordt. Op deze manier willen we Dordtenaren kennis laten maken met de initiatieven die bij Missie Dordt zijn aangesloten. Ook willen we met de video’s zoveel mogelijk mensen uitnodigen om mee te doen bij activiteiten van de initiatieven en vrijwilligers/donateurs werven.

Video Missionair Platform
De eerste video gaat over het initiatief ‘Missionair Platform’. Het doel van het missionaire platform is het vormen van een stadsbreed missionair netwerk, waarbij kerken op de hoogte zijn van elkaars missionaire initiatieven, daarin samenwerken en elkaar aanvullen.

Bekijk hier de video over het missionair platform

Meer informatie en contact
Wil je meer informatie over het missionair platform? Neem dan contact op met missionairplatform@missiedordt.nl of bekijk de website missiedordt.nl/missionairplatform.