Nieuwsberichten

Leger des Heils start ‘LEV-avonden’ in Dordrecht

LEV staat voor Leven, Eten en Vieren. Van harte welkom!

Missie Dordt brengt vanuit haar stadsbrede netwerk een nieuw initiatief van het korps van het Leger des Heils in Dordrecht onder de aandacht: de LEV-avonden, waarbij Leven, Eten en Vieren centraal staan. Buurtbewoners en stadsgenoten worden van harte uitgenodigd om deel te nemen. De LEV-avonden bieden een gevarieerd programma met Bijbelstudies en creatieve uitingen van geloof.
Lees meer

Eduard Ruigendijk
De avonden worden geleid door Eduard Ruigendijk, missionair werker bij het Leger des Heils. Aanmelden is vereist via eduard.ruigendijk@legerdesheils.nl.
Er wordt een vrijwillige financiële bijdrage gevraagd ter dekking van de onkosten. De ontmoetingen vinden plaats in het korpsgebouw aan het Kasperspad 28, waar voldoende parkeergelegenheid is voor auto’s en fietsen.

Gezamenlijke maaltijd
De avonden beginnen om 18:00 uur met een gezamenlijke maaltijd, gevolgd door het programma tot ongeveer 21:00 uur. Er is een afwisselend aanbod van Bijbelstudies en creatieve geloofsuitingen.

Drie dinsdagen.
De avonden staan gepland op: 18 mei, 17 september (Bijbelstudie, Leven als Jezus) en 15 oktober (Bibliodrama onder leiding van Marjo den Bakker).