Nieuwsberichten

Informatieavond opzet ICF* Dordrecht

Donderdag 25 april om 20.00 uur in het Patrimonium

Een kernteam onder Missie Dordt verkent de opzet van een ICF (International Christian Fellowship) in Dordrecht. Op donderdag 25 april zal Hans Euser van ICP Nederland tijdens een informatieavond stilstaan bij het waarom, wat en hoe van zo’n interculturele gemeenschap. De avond begint om 20.00u (inloop 19.45u) en vindt plaats in het Patrimonium (Lange Breestraat 26). Van harte welkom! Wel graag vooraf aanmelden via info@missiedordt.nl. Lees hieronder het volledige bericht.
Lees meer

Multiculturele samenleving
We leven in een multiculturele samenleving. Alleen al op het eiland van Dordrecht wonen ruim 40.000 mensen met een migratieachtergrond, wat meer dan een derde van de Dordtse bevolking vertegenwoordigt. Deze diversiteit zal de komende jaren alleen maar toenemen, wat ook een verrijking is voor de Dordtse kerken, omdat we veel van andere culturen kunnen leren. Begin 2025 zal naar verwachting een AZC haar deuren openen in Dordrecht, met als doel ruim 500 asielzoekers op te vangen. Ook onze buurgemeente Zwijndrecht zal ruim 300 asielzoekers verwelkomen.

 

Wat wij geloven
Wij geloven dat het de Bijbelse roeping is van kerken en geloofsgemeenschappen om gastvrijheid en hulp te bieden aan gasten, vreemdelingen en mensen die op de vlucht zijn.
Daarom neemt Samen Dordt namens de Dordtse kerken de coördinatie van de vrijwillige inzet voor het AZC op zich. Vanuit onze achterban hebben wij ook herhaaldelijk de vraag gekregen hoe wij een geestelijk thuis kunnen bieden aan gasten op ons eiland en invulling kunnen geven aan gelijkwaardig samen kerk zijn in Nederland.
Dit heeft ons in een klein comité doen nadenken over de oprichting van een ICF in Dordrecht: een plek waar mensen van verschillende culturele achtergronden geestelijk thuis kunnen komen bij elkaar en bij God.

In gesprek gaan!
Graag gaan we over dit idee met jou in gesprek. We willen dit initiatief niet nemen zonder de zegen van onze achterban. Misschien rijst de vraag: is het wel nodig? Er zijn immers al ruim 60 kerken in Dordrecht, waaronder diverse migrantenkerken. Waarom dan een interculturele gemeenschap? Wat is de toegevoegde waarde? Deze en andere vragen willen we met jou bespreken tijdens de informatieavond. Tijdens deze avond zullen we de volgende kernvragen behandelen:

  • Waarom een interculturele gemeenschap, naast de meer dan 60 kerken en geloofsgemeenschappen op het eiland van Dordrecht?
  • Wat is een interculturele gemeenschap en waarin onderscheidt die zich van een meer mono culturele gemeenschap?
  • Hoe kunnen we zo’n interculturele gemeenschap vormgeven in samenwerking met de rijke diversiteit aan kerken en geloofsgemeenschappen?


Hans Euser
Om deze avond inhoudelijk vorm te geven, hebben wij Hans Euser van ICP Nederland gevraagd om vanuit hun kennis en ervaring deze avond te leiden. ICP Nederland bouwt aan interculturele geloofsgemeenschappen door heel Nederland via een aanbod van training, persoonlijke toerusting en de vorming van een netwerk en is bereid om ons te begeleiden in dit proces.

Het is voor ons cruciaal dat een ICF in Dordrecht gedragen wordt door de diversiteit aan kerken in Dordrecht. Wij vertrouwen erop dat meerdere kerken zich zullen committeren aan de opzet van een ICF door middel van meeleven, meebidden, meegeven en meedoen. Het ICP-netwerk hanteert daarbij als uitgangspunt de 5 G’s: gesprek (contact), gebed (voorbede), gelovigen (vrijwilligers), gebouwen (locatie) en geld (ondersteuning). Dit vanuit het verlangen naar een breed draagvlak voor een interculturele gemeenschap waar mensen thuis kunnen komen bij elkaar en bij God.

Wij zien uit naar jouw aanwezigheid tijdens de informatieavond en vragen om je aanwezigheid voor 20 april te bevestigen via info@missiedordt.nl. We hopen op een vruchtbare samenwerking voor de oprichting van een ICF in Dordrecht. Mocht je vooraf vragen hebben, neem dan contact op met Wiebe van Horssen via 06-28196630 of w.vanhorssen@missiedordt.nl.