Nieuwsberichten

Geslaagde netwerklunch interculturele kerken

Psalm 133 in de praktijk (één in geloof, divers in uiting)

We kijken dankbaar terug op de netwerklunch met afgevaardigden uit diverse interculturele kerken. De open, hartelijke en positieve sfeer was op 9 september jl. in de Zuidhovenkerk direct voelbaar. Met elkaar genoten we van culinaire lekkernijen passend bij ieders nationaliteit. Dit smaakt naar meer. Lees het verslag, bekijk de beelden en proef de sfeer.
Lees meer

De eerste officiële netwerkbijeenkomst met afgevaardigden uit acht verschillende kerken is een feit. Mensen met diverse culturele achtergronden zoals de Surinaamse, Antilliaanse, Indonesische, Ghanese en Filipijnse ontmoetten elkaar, aten samen, zongen en deelden hun geloof. Psalm 133 liep als een rode draad door de bijeenkomst. Het was mooi en inspirerend om in verbondenheid met de stad en het Evangelie bij elkaar te komen. Vanuit alle kerken was er een korte presentatie over ieders achtergrond. In groepsgesprekken werden verlangens en dromen voor de stad gedeeld. Ook dachten we na over de vraag: wat zou het voor Dordrecht betekenen als de kerk haar deuren sluit?

Missie Dordt en SKIN zoeken de verbinding met kerken met leden van verschillende afkomst en nationaliteit. Met dit programma bestaande uit samen eten, ontmoeten, delen en vieren werd een betekenisvolle stap gezet waar we zeker een vervolg aan zullen geven. Met voor nu dank aan de Zuidhovenkerk die haar gebouw beschikbaar stelde om bij elkaar te komen.

Wil je meer informatie over deze bijeenkomst en/of de interculturele kerken op het eiland van Dordrecht? Neem dan contact op met Wiebe van Horssen via w.vanhorssen@missiedordt.nl of 06-28196630.