Nieuwsberichten

Focus op buurtgerichte bewegingen

Christen zijn met je buurtbewoners in de wijk

Als Missie Dordt willen we in 2023 graag extra aandacht geven aan de kracht van christen zijn in je eigen straat, buurt en wijk. Velen van ons willen van betekenis zijn voor de stad en in dienst zijn voor het koninkrijk van God. Vaak denken we groot, maar laten we dit jaar klein beginnen: in ons eigen huis, straat, buurt en wijk.
Lees meer

Als Missie Dordt, als kerken en als christenen, hebben we het verlangen om het evangelie te delen met onze stadsgenoten door ons gedrag en waar nodig met onze woorden. De mensen waar we het dichtst bij wonen worden alleen vaak over het hoofd gezien. Daarom wil Missie Dordt dit jaar de focus leggen op het christenzijn in de buurt.

Straten van Gebed
Een mooie manier om betrokken te zijn op je straat is doormiddel van het gebed. Het verlangen van Straten van Gebed in samenwerking met Missie Dordt is dat er in heel Dordrecht plekken zijn waar er voor de straat, buurt en wijk wordt gebeden. Zo is er het verlangen dat alle christenen in Dordrecht straten ‘adopteren’ door voor de straat te bidden. Dit kan door een gebedsgroep te starten, maar dit kan ook zijn door individueel te bidden voor je straat.

Klik hier voor de video waar Lenny van Vuuren een oproep doet voor Straten van Gebed.

Heb jij een gebedsgroep voor de wijk, buurt of straat of wil jij graag aansluiten bij een gebedsgroep? Neem dan contact op met stadsgebed@missiedordt.nl.

Interkerkelijke buurtkoffie
Om de christenen in je wijk beter te leren kennen, organiseren we op 23 april in (bijna) alle wijken een interkerkelijke buurtkoffie. Het doel van deze buurtkoffie is om elkaar beter te leren kennen en om samen na te denken hoe we present kunnen zijn in de wijken waar we wonen. Meer informatie over de interkerkelijke buurtkoffie volgt nog.

Meer informatie en contactWil je meer informatie over buurtgerichte bewegingen of heb je zelf een idee om christen te zijn in je eigen straat, buurt of wijk? Neem dan contact op met onze missionair coördinator Jelle ’t Lam via coordinator@missiedordt.nl